Slide background

Slide background Image layer

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

A PODNIKATELSKÉ MISE

zobrazit akce a mise

Naši partneři

Seznamte se

Zpravodajství

Vedení a partneři komory

Předseda představenstva Komory SNS poskytl rozhovor časopisu TRADE NEWS

S Františkem Masopustem, předsedou představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, Štěpánka Kotrbová pohovořila o česko-ruských vztazích, koronavirové situaci v Rusku, hospodářské spolupráci s Ukrajinou, současné situaci v Bělorusku a hospodářském vývoji během a po době covidové.

Číst více

Komora SNS přestává poskytovat vízovou podporu pro pracovní cesty

Ode dne 1. srpna 2020 Komora SNS přestává poskytovat vízovou podporu pro pracovní cesty do Ruska, Běloruska a Kazachstánu. V této záležitosti Vám doporučujeme obracet se do budoucna na našeho dlouholetého partnera, společnost VIP TOUR s.r.o. Kontaktní údaje naleznete v textu.

Číst více

62. Mezinárodní strojírenský veletrh se bude konat až v roce 2021

Nabízíme Vaší pozornosti tiskovou zprávu společnosti Veletrhy Brno v plném znění. V ní se mimo jiné oznamuje, že tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh se v letošním roce neuskuteční. 62. Mezinárodní strojírenský veletrh se tak bude konat až v roce 2021. Předběžně byl termín stanoven na 13. až…

Číst více

Aktuality komory

Oct 21

Komora SNS připravuje telemost s Chabarovskem!

Ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu a Dálněvýchodní obchodně průmyslovou komorou v Chabarovsku připravujeme webinář s B2B jednáním mezi zájemci z České republiky a jejich potenciálním partnery z Chabarovského kraje. Webinář se uskuteční dne 26. listopadu od 08.00 hodin.

číst dále
Oct 21

Webinář s Jihouralskou obchodně průmyslovou komorou v Čeljabinsku

Sérii tří online meetingů završila dne 21. 10. Komora SNS webinářem, organizovaným společně s Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu a Jihouralskou obchodně průmyslovou komorou v Čeljabinsku.

číst dále
Oct 20

Jednání zástupců českých firem s partnery ze Sverdlovské oblasti

Ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu a Uralskou obchodně průmyslovou komorou připravila Komora SNS další „webinář“. Více než dvacítka účastníků na spojení (z toho 6 představitelů českých firem) absolvovala dne 20. října více než dvouhodinový meeting.

číst dále

Okénko exportu

Oct 16

Moldavsko zve do Gagauzie a připravuje se na privatizaci

Ve dnech 23. až 24. října proběhne v moldavském autonomním regionu Gagauzsko investiční fórum, které mimo jiné představí vyhlídky hospodářského růstu regionu, průběh digitální transformace jeho ekonomiky a konkrétní projekty, které by mohly oslovit zahraniční investory. Začátkem listopadu pak v republice proběhne veřejná nabídka některých státních aktiv. Jednat se bude jak o nemovitosti, tak o podíly v podnicích.

číst dále
Oct 12

Tradiční agrární veletrhy v Moskvě v realitě uzavřených hranic

Od konce září probíhá jako každoročně období tradičních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrhů a výstav v Moskvě. I přes komplikace spojené s pandemií Covid-19 jako jsou zavřené hranice, provizorní nemocnice na jednom z výstavišť, zvýšená hygienická opatření v podobě povinných roušek, rukavic a 1,5 metrových rozestupů, se organizátoři nenechali odradit a navenek ani na chvíli nepřipustili možnost zrušení akcí.

číst dále
Oct 9

RF zve české firmy na tradiční mezinárodní fórum zemí BRICS do Petrohradu

Ve dnech 5. a 6. listopadu bude ruský Petrohrad hostit tradiční Mezinárodní fórum municipalit států BRICS. Akce proběhne ve formátu „BRICS plus“ a její program nabídne účastníkům celkem 36 tematických zasedání. Akce se zúčastní zástupci státních orgánů, podniků, asociací a vědeckých institucí z řady zemí.

číst dále