S ohledem na časové a personální možnosti našich partnerů se bude již dříve avizovaný seminář k problematice celní unie mezi Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem uskuteční ve dnech 20.4. (v Praze) a 21.4. (v Brně).

V případě zájmu prosím vyplňte přiloženou anketu a zašlete ji na některou z následujících elektronických adres: rustrade@email.cz; info@rustradecz.ru; czech@belembassy.org; info@kazembassy.cz

Věřím, že kvalitní vystupující Vám nabídnou zajímavé a užitečné informace.

Ing. František Masopust
výkonný ředitel
Komora SNS
masopust@komora.cz

Přílohy:
Sem-unie2011-pozvanka.pdf
Sem-unie2011-program.doc
Sem-unie2011-anketa.doc