Dne 4. květno 2023 se v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR uskutečnilo zasedání Česko-arménské mezivládní komise pro ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci, a také Česko-arménské podnikatelské fórum.


Arménská strana v rámci konference prezentovala možnosti průmyslu a obchodu s důrazem na možnosti zahraničních subjektů investovat do aktivní spolupráce s arménskou stranou.


Pro informaci těm, které problematika Arménie zajímá, připojujeme jak prezentace, které byly předvedeny v průběhu konference, tak i další informace, které by mohly být pro české firmy zajímavé:


1. Investment guide: https://bit.ly/3WP6rqE
 
2. Information technologies: https://bit.ly/3I5XaWO

3. Textile and apparel industry: https://bit.ly/3Vw0rBM

4. Food processing: https://bi

 

Zdroj foto a více k tématu:

https://armenpress.am/rus/news/1110192.html