Při příležitosti 4. zasedání Česko-ázerbájdžánské mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci se dne 3. března 2023 konalo v Praze setkání představitelů ázerbájdžánské delegace se zástupci českých firem. Akci v gesci MPO ČR spoluorganizovala Česká komora pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie a SP ČR.

Jednání fóra zahájili náměstek ministra ekonomiky Ázerbájdžánu pan Sahib Mammadov a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pan Petr Třešňák. Oba ve svých vystoupeních potvrdili zájem o rozvoj spolupráce v řadě odvětví, včetně energetiky a ochrany životního prostředí s důrazem na problematiky ochrany a využití vodních zdrojů.

Ve svém pozdravném projevu předseda představenstva a generální manažer České komory pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie František Masopust připomenul řadu podnikatelských misí s vysokými státními představiteli v období před pandemií Covidu a zdůraznil potřebu v těchto aktivitách pokračovat i nadále. V obdobném duchu hovořil i moderátor konference, ředitel zahraničního úseku SP ČR.

V další části fóra vystoupili se svými prezentacemi představitelé významných ázerbájdžánských institucích jako je AZPROMO (Exportní a investiční agentura), Volné ekonomické zóny Alat, Agentury pro rozvoj malých a středních podniků a další. Prezentace ázerbájdžánských subjektů naleznete v příloze.

Oboustranný zájem o spolupráci potvrdil, že Ázerbájdžán může sehrát významnou úlohu při pronikání českých firem na trhy této oblasti.

AZPROMO.pptx

AZERSU.pptx

4SIM.pdf

SMB.pptx