Při sledování ekonomického zpravodajství ze zájmových zemí naší komory se stále častě setkáváme s informacemi o dlouhodobém nárůstu aktivit především západoevropských zemí (a firem) ve státech Střední Asie. A jednou z nejčastěji se objevujících zemí je právě Uzbekistán.

Bez ohledu na značnou vzdálenost a s tím spojenými logistickými problémy se zde etabluje stále více firem ze států EU. Příznivě pro toto směrování působí právě aktuální vývoj v v samotném Uzbekistánu. S nástupem nového prezidenta se postupně zlepšují podmínky – tedy podmínky pro realizaci investic ze zahraničí a celý zahraniční obchod. Uzbekistán nemá, kromě nerostného bohatství, příliš mnoho exportních komodit. Je to ale země jednoznačně se připravující k růstu domácí ekonomiky a k rozvoji spolupráce se zahraničími partnery.

Vedeni touto situací se Komora VE&SA zaměřila na postupné kroky při navazování konkrétních kontaktů mezi českými a uzbeckými podnikatelskými subjekty. Navázali jsme kontakt s Ministerstvem zahraničních věcí Uzbekistánu a v průběhu čtyř měsíců jsme společně připravili B2G jednání několika českých firem s uzbeckou stranou. Oslovili jsme několik stovek českých firem, ze kterých se ozvalo několik zájemců o účast v tomto projektu. Jejich prezentační materiály jsme zaslali do Taškentu, kde se naši partneři obrátili na asociace, sdružující firmy z jednotlivých oblastí působnosti – to je jedna z mála výhod stále ještě dost centrálně řízené ekonomiky!

Dne 22. února přijel do Prahy Generální konzul Uzbekistánu se sídlem ve Frankfurtu pan Olim Abdullaev. Jednání s jednotlivými firmami probíhala u nás na komoře a trvala skoro pět hodin. Zde uzbecká strana načerpala velké kvantum informací pro zpřesnění procesu vyhledávání potenciálních partnerů pro naše firmy.

Samozřejmě jsme teprve ve druhé fázi procesu, další kroky nás stále čekají, ale již dnes si mohu dovolit konstatovat, že české firmy i náš uzbecký partner byli průběhem jednání velmi spokojeni. Cesta je před námi ještě dlouhá, ale věřím, že alespoň v některých případech bude završena konkrétními dohodami a projekty.

Už díky dobrému pocitu z dosavadních výsledků budeme v tomto směrování pokračovat a nabízet českým firmám pomoc při vyhledávání potenciálních partnerů v Uzbekistánu!