Dne 25. října 2022 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR konal 25. Sněm Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států. Bez jakékoli pochybnosti je možné tento sněm označit za přelomový. Není to pouze symbolických 25 let působení komory ve prospěch českých firem-exportérů, v jejichž průběhu komora realizovala ke čtyřem stovkám akcí pro české firmy či okolo 150ti podnikatelských misí do států postsovětského prostoru.

Nejvážnějším tématem jednání sněmu bylo vytýčení priorit do dalšího období, s důrazem na změny a události, které zásadním způsobem ztížily činnost komory. S ohledem na situaci se středem našeho snažení stala Ukrajiny, zejména otázky pomoci k uplatnění českých firem při obnovení válkou zničené ekonomiky a infrastruktury země. S využitím historických vztahů naší komory s Dněpropetrovskou obchodně průmyslovou komorou se soustřeďujeme především na tento region.

Naše úsilí bude dále zaměřeno na rozvoj a konkretizaci spolupráce s partnerskými institucemi zejména v Kazachstánu, Uzbekistánu a Ázerbájdžánu, abychom jejich prostřednictvím napomohli našim firmám dosáhnout pozitivních výsledků v těchto zemích. Samozřejmě budeme věnovat pozornost i dalším státům Východní Evropy a Střední Asie na postsovětském teritoriu.

S ohledem na celkovou situaci v relaci, kterou naše komora zpracovává, 25. sněm rozhodl o úpravě Stanov komory a o změně názvu komory tak, aby vystihoval její zaměření a odrážel současnou realitu. Jakmile MPO ČR schválí změnu Stanov, oficiálně se Komora pro hospodářské styky se SNS přejmenuje a ponese název „Česká komora pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie“. Neoficiální zkrácený název bude Komora VE&SA.

Víme, že nadcházející období nebude lehké ani pro naši komoru, ani pro české firmy – exportéry nevyjímaje. Proto jsme připraveni v rámci možností v maximální míře podat všem našim partnerům pomocnou ruku. Věříme, že společnými silami aktuální krize překonáme a vrátíme se na vzestupnou dráhu!