Dne 5. října 2022 se po dvouleté přestávce konala tradiční konference pod názvem „Business den Ukrajiny“. Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. a Česko ukrajinská obchodní komora o.s., ve spolupráci s Obchodně průmyslovou komorou Dněpropetrovské oblasti Ukrajiny a s MPO ČR nabídla více jak stovce účastníků informace, týkající se současného stavu a perspektivních potřeb a možností v regionu Ukrajiny, který by měl při poválečné rekonstrukci úzce spolupracovat právě s Českou republikou.

Mezi speciálními hosty z ukrajinské strany byli především náměstek ministra ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny pan Taras Kačka a prezident Obchodně průmyslové komory Dněpropetrovské oblasti pan Vitalij Žmurenko. Opomenout nejde ani účast Generální konzulky Ukrajiny v Brně, paní Anny Proško a ředitelky Investiční agentury Dněpropetrovské oblasti paní Valentiny Zatiščak.

Pro české firmy zajímavé informace přinesli zástupci České exportní banky a.s., EGAP a.s., advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. i CzechTrade.

Vysoký počet účastníků konference potvrdil zájem českých firem o dění na Ukrajině a možnosti podílet se na rekonstrukci země v budoucnu.

Prezentace_potencialu_Dnepropetrovske_oblasti.pdf

PREZENTACE_PRK_Aktualni_otazky_ukrajinskeho_prava_CZ_MSV_Brno.pptx

Prezentace_firmy_EPR_-_elektro.pptx

Prezentace_EGAP.pptx

Prezentace_CEB.pptx

Prezentace_CzechTrade_BusinessDay.pptx