Vážení,

s potěšením Vás mohu informovat, že dne 16. června 2022 proběhlo pracovní setkání, jehož se online zúčastnila dvacítka zástupců českých a kazachstánských firem a institucí. Hlavním motem byl rozvoj a možnosti česko-kazachstánské obchodní a podnikatelské spolupráce.

Partnery setkání byla Národní komora podnikatelů Kazachstánu „ATAMEKEN“, Zahraničně obchodní komora Kazachstánu a naše Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Akci organizoval společnost Violan Trade Inc. S.r.o., S&P Suleiman&Partners, ATAMEKEN a Komora SNS.

V rámci programu vystoupil představitel Mezinárodního finančního centra „ASTANA“ s informací o logistických a finančních otázkách, spojených s podnikáním zahraničních firem v RK.

Za zvlášť důležité lze označit vystoupení předsedy Zahraničně obchodní komory Kazachstánu Ayana Erenova s nabídkou pomoci českým firmám, mající zájem o působení na kazachstánském trhu, stejně jako informaci představitele Kazachstan Investment o přípravě „Investičního portálu Kazachstán“. Na tomto portále budou ve čtyřech jazycích /včetně češtiny) zveřejňovány informace o investičních projektech v Kazachstánu, oboustranné nabídky na spolupráci mezi firmami, jakož i poptávky a nabídky na import/export výrobků z obou zemí.

V průběhu setkání se prezentovala řada českých a kazachstánských firem a institucí jako m.j. TOS VARNSDORF a.s., Zimatechnik spol. s r.o., MOSTAREZ a.s., EGAP a.s. a další.

Bylo dohodnuto, že v další fázi si účastníci z obou zemí prostřednictvím organizátorů setkání vymění kontakty především s důrazem na možnost využít nabídek kazachstánských partnerů na pomoc při rozšiřování aktivit na teritorii Kazachstánu.