Po dohodě s českým velvyslanectvím v Kazachtánu Vám Komora SNS předává informaci o podnikatelské misi do Kyrgyzstánu:

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu ve spolupráci s MPO ČR organizuje ve dnech 28.3.-1.4.2022  podnikatelskou misi českých firem do Kyrgyzstánu zaměřenou na ekologické technologie a zelenou energetiku.

Akce je pořádána jako projekt na podporu ekonomické diplomacie MPO ČR a jejím cílem je představení českých ekologických řešení pro státní/oblastní správu a podnikatelskou sféru ve dvou regionech Kyrgyzstánu, hlavním městě Biškeku a turistickém centu Issyk-Kulské oblasti Čolpon-Atě.

Akce je vhodná pro účast českých firem z oborů vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energie, čištění odpadních vod, ovzduší a zpracování odpadů, odstraňování starých ekologických zátěží, apod.
Podrobnosti k záměru projektu naleznete na stránce: 

https://www.mzv.cz/nur-sultan/cz/obchod_a_ekonomika/kyrgyzstan_obchodni_a_ekonomicka/vyznamne_udalosti/vyzva_k_ucasti_firem_na_prezentaci.html

Program mise zahrnuje organizaci semináře/kulatého stolu s prezentací českých firem pro státní a municipální/oblastní správy v hlavním městě Biškeku a podnikatelské fórum s následnými B2B jednáními se zainteresovanými místními podniky v Čolpon-Atě, turistickém centru Issyk-Kulské oblasti Kyrgyzstánu.
Seminář je připravován ve spolupráci s honorárním konzulátem České republiky v Biškeku a podnikatelskou asociací "JIA".

Místní partneři mohou být též osloveni podle potřeb zúčastněných českých firem.

Dále budou organizovány návštěvy zařízení a prohlídka technologií na místě. Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu zajišťuje jednání, hradí samotnou organizaci semináře, fóra a prezentací (pronájem sálu a techniky, propagační materiály), dopravu po Kyrgyzstánu a, v případě potřeby, testy na COVID-19.

V průběhu mise se počítá s menší společenskou akcí pro partnery českých firem, organizovanou našim velvyslanectvím.

Účastníci si hradí dopravu do a z Kyrgyzstánu, ubytování (navrhneme možnosti ubytování za zvýhodněných podmínek), diety svých pracovníků a, v případě potřeby, překlad do ruštiny. Podotýkáme, že znalost ruštiny je značnou výhodou pro účast v misi.

Zájemci o účast na misi z řad českých firem se mohou přihlásit do 5.3.2022 vyplněním a zasláním přihlášky (viz níže).

Ze samotného zaslání přihlášky nevznikají potencionálním účastníkům žádné závazky. Počet účastníků mise je s ohledem na rozpočet projektu omezen.

Po uzavření registrace Velvyslanectví zašle podrobnosti k akci, vč. předběžného programu mise.

V případě dotazů či potřeby získání doplňujících informací kontaktujte organizátorku akce O. Kalinovou,  ekonomickou diplomatku Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanunu, tel. +7 701 7137 488.

Více:   https://www.mzv.cz/Nur-Sultan


Příloha - přihláška: 

https://komorasns.cz/assets/attachments/Prihlaska_na_misi_do_Kyrgyzstanu_brezen_2022.doc