Vážení členové Komory SNS,

ještě jednou Vám přeji vše dobré, pohodu a zdraví do roku 2022, který je před námi. 

I v této složité době hledáme formy, jak pomoci českým firmám na východních trzích. Je zřejmé, že nejsložitější je v současnosti relace s Ruskou federací a Běloruskem. Zaměřujeme se na ruské firmy.

Po dohodě s vedením Hospodářské komory České republiky se proto připojujeme k iniciativě, která vzešla z „Česko-ruského výboru při Zahraniční sekci HK ČR“ a nabízíme Vám možnost využít příležitost k nalezení partnerů vašich aktivit na ruském, stále významném trhu.

Česko-ruský výbor při Zahraniční sekci Hospodářské komory ČR dojednal se zahraničním odborem Obchodní a průmyslové komory Ruské federace v Moskvě sérii aktivit s cílem oživit a rozšířit obchodní, výrobní a další formy spolupráce s ruskými firmami.

Primárně se jedná o on-line B2B akce.

Vzhledem k vysokému počtu firem v jednotlivých odvětvích hospodářství Ruské federace bylo s ruskou stranou dohodnuto strukturování akcí dle oborů. Obracíme se s cílem zmapovat zájem českých firem o spolupráci s ruskými firmami a četnost zájemců v jednotlivých oborech podnikání.

 

V příloze zasíláme formulář, který prosíme vyplnit v ruském jazyce a zasla nejpozději do pondělí 17. ledna 2022 na email sedlacek-stanislav@komora.cz

Podle Vašich vyplněných dotazníků zajistí ruská strana adekvátní partnery. Předpokládáme, že on-line setkání s ruskými firmami se uskuteční postupně podle zájmu a oborů v průběhu března 2022.

Formulář doporučujeme vyplnit v ruštině. Při dvoustranných on-line rozhovorech bude záležet na konkrétních možnostech každé firmy a vzájemné domluvě o jazyku jednání.

Máte-li zájem se zapojit, prosím vyplněné formuláře zasílejte na výše uvedenou adresu s kopií na mne – masopust@komorasns.cz.

 Přeji Vám vše dobré a těším se na spolupráci i v letošním roce!

 S pozdravem

Ing. František Masopust
Předseda představenstva
Generální manažer
Komora SNS

masopust@komorasns.cz
www.komorasns.cz
Tel.: +420 266 721 814
Mob.: +420 732 227 882

Přílohy

COMPANY__PROFILE_PROFIL_SPOLECNOSTI.docx