Hledáme cesty k návratu

Poslední roky jsou charakteristické spoustou, převážně negativních, událostí a aspektů. Jsou to vlivy ekonomické, sociální, zdravotní a politické, které v malých českých podmínkách zapříčinily téměř ztrátu obrovského ruského trhu pro české firmy. Samozřejmě „vinu“ na tomto stavu nelze přičítat pouze těmto vlivům, v určité míře je to i nižší konkurenceschopnost a neochota (nebo možná jen nedostatek prostředků) k tomu jít do střetu s konkurencí.

Pravidelné zprávy z Ruska, ale také dalších postsovětských států nám potvrzují, že firmy z Itálie, SRN a dalších evropských (a unijních) států na těchto teritoriích vyvíjejí značnou aktivitu. A to nechávám stranou značnou expanzi USA, která se v některých ruských regionech projevuje nárůstem amerického exportu v desítkách procent.

Pokud budeme čekat, že se vztahy mezi naší republikou a Ruskem v krátkém čase změní jako mávnutím proutku, tak se z pohledu českých exportérů ničeho hezkého se nedočkáme. Samozřejmě je především na každé firmě, aby hledala možnosti k návratu na téměř ztracené trhy.

Komora pro hospodářské styky se SNS nechce a nebude stát mimo tyto snahy a, s využitím svých partnerských vztahů s průmyslovými a obchodními komorami i jinými podobnými subjekty, se snaží hledat možnosti, jak českým firmám pomoci. Za tímto účelem připravujeme podpis dohody o spolupráci s Asociací malých a středních podniků Ázerbájdžánu a před několika týdne jsme se dohodli na spolupráci s významným subjektem v Rusku – Finanční a obchodní asociace euro-asijské spolupráce (FOA EAS).

Že se nejedná jen o další „instituci pro předvádění se“ ukazuje fakt, že v předsednictvu asociace působí nejen řada významných osobností z Ruska a další postsovětských států, ale také představitelé Německa, Itálie, Francie či Indie a pod.

Asociace nabízí informace o významných projektech v jednotlivých zemích a podporu firmám, které se do těchto projektů chtějí zapojit. Tato podpora se týká také firem z České republiky. FOA EAS nabízí svoji podporu firmám, které přicházejí se zajímavými aktivitami a projekty, pomáhá při jejich rozpracování a realizaci.

Do jaké míry se tato cesta ukáže být přínosnou pro podporu českých podnikatelských subjektů ukáže čas a zájem konkrétních českých firem. Ve zprostředkování kontaktu je Komora SNS připravena pomoci.

 

František Masopust, předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS s.o.k.

 

Foto: hn.cz