Vážení členové a partneři Komory SNS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje dne 14. 12. 2021 od 10.00 uskutečnit online konferenci se zástupci vlády Moskvy v rámci pracovní skupiny, která byla mezi těmito subjekty ustanovena. MPO ČR nabídlo naší komoře možnost přizvat k tomuto jednání zatím nespecifikovaný počet zástupců českých firem, majících zájmy v hlavním městě Ruské federace.

 Jednání se bude konat v prostorách zatím neurčeného pražského hotelu, který bude schopen zajistit technické podmínky pro realizaci akce (a samozřejmě občerstvení pro účastníky akce).

V případě Vašeho zájmu o účast na výše uvedeném telemostu mezi Prahou a Moskvou prosím o zaslání e-mailu na moji adresu – masopust@komorasns.cz – s uvedením jména a funkce účastníka, jakož názvu společnosti, kterou bude zastupovat. 

Návrhy do protokolu jednání pracovní skupiny je možné zasílat do 30. 11. 2021 tajemnici skupiny Veronice Jelínkové na adresu jelinkovav@mpo.cz.

Uzávěrka přihlášek 1. prosince 2021.