Vážení členové a partneři,

dovolujeme si Vás tímto pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu. Mise se uskuteční ve dnech 19. až 20. října 2021 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy prezident Jaroslav Hanák a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

Hlavním bodem cesty bude podnikatelské fórum, které se uskuteční v Kyjevě a na které budou přizvány firmy oslovené místní partnerskou komorou. Fórum zahájí místopředseda vlády Karel Havlíček za účasti svého protějšku. Podnikatelé dostanou také možnost zúčastnit se plenárního zasedání 9. zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci či jednání s některými členy ukrajinské vlády (dle aktuálních možností a oborového zaměření firmy).
 

Účast v delegaci doporučujeme firmám působících zejména v těchto oblastech:

  • civilní letecký průmysl, důlní průmysl, energetika, environmentální technologie, obranný průmysl, stavebnictví a infrastruktura, strojírenství, vodohospodářství, zemědělský a potravinářský průmysl a zdravotnický a farmaceutický průmysl.

Uzávěrka závazných přihlášek je 4. října 2021.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 18 900,- Kč

Bližší informace naleznete na níže uvedeném odkazu.

https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/14830-podnikatelska-mise-na-ukrajinu-2

Foto: coe.int