Vážení členové a partneři,

ve dnech 22. až 24. září proběhne v kazachstánském hlavním městě Nur-Sultanu Mezinárodní průmyslová výstava „Týden obráběcího průmyslu Kazachstánu“.

Vzhledem k dočasně ztíženým podmínkám vstupu na kazachstánské území nabízí Velvyslanectví České republiky zájemcům o účast možnost zaslat jejich katalog ve zjednodušeném formátu (cca v rozsahu několika stránek, ideálně v ruském jazyce) v termínu do 10.9.2021 na e-mailovou adresu commerce_nur-sultan@mzv.cz

Velvyslanectví takto doručené katalogy zdarma vytiskne a dá k využití na svém vlastním stánku.