Vážení členové a partneři,
 
s platností od 1. 7. 2021 Ministerstvo zdravotnictví České republiky zakázalo cestování do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19. Vedle dalších států se mezi tyto země řadí i Ruská federace. Kompletní znění nařízení MZ ČR naleznete zde: https://www.mzcr.cz/…pdf.
 
Zákaz  neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.
 
Svou oznamovací povinnost splníte např. tím, že zašlete e-mail (oznámení) na e-mail obchodnicesty@mzv.cz. MZv ČR následně zašle potvrzení, že oznámení bere na vědomí. Forma žádosti není vyžadována. Další možností splnit oznamovací povinnost je provedení registrace v systému Drozd (https://drozd.mzv.cz).
 
Podmínky návratu do ČR stanovuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve svém ochranném opatření (viz https://www.mzcr.cz/…pdf).
 
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 
 
Před zahájením cesty do ČR cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu. 
 
Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2, příjezdový formulář a rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR.
 
Po vstupu na území ČR se nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
 
Foto: flickr.com