Sérii tří online meetingů završila dne 21. 10. Komora SNS webinářem, organizovaným společně s Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu a Jihouralskou obchodně průmyslovou komorou v Čeljabinsku.

            Ke třiceti účastníků u počítačů (stejných 6 z ČR, jako v případě Jekatěrinburgu) si v úvodní části vyslechlo vystoupení vicegubernátora Čeljabinské oblasti E. Kovalčuka, prezidenta Jihouralské OPK F. Děgťareva a vedoucího Obchodního zastoupení RF v Praze S. Bezrukova. Za českou stranu krátce zhodnotili stav relace mezi ČR a oblastí generální konzul ČR v Jekatěrinburgu J. Maršíček a ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I MPO ČR M. Pospíšil.

            S průmyslovým potenciálem oblasti účastníky webináře seznámila náměstkyně ministra průmyslu regionu M. Šapovalenková a zúčastněné české firmy představil předseda představenstva Komory SNS F. Masopust.

            Vystoupení v rámci plenární části webináře potvrdila dobré zkušenosti ze spolupráce mezi čeljabinskými a českými firmami v letech minulých a současně i zájem na tuto spolupráci navázat pro další období.

            S drobnými technickými problémy přenosu následně proběhla B2B jednání mezi jednotlivými firmami, jejichž seznamy s kontakty zaslala čeljabinská komora předem všem našim firmám.

            Jelikož třídílný „seriál“ webinářů přinesl pozitivní zkušenost a z velké části odstranil naši nedůvěru v tento způsob komunikace, rozhodli jsme se pokračovat. Tak na 26. 11. připravujeme, opět s GK ČR v Jekatěrinburgu, webinář s Chabarovským krajem - Dálněvýchodní obchodě průmyslovou komorou.

Uzávěrka přihlášek na tuto akci je 30.10.2020.