Ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu a Uralskou obchodně průmyslovou komorou připravila Komora SNS další „webinář“.

Více než dvacítka účastníků na spojení (z toho 6 představitelů českých firem) absolvovala dne 20. října více než dvouhodinový meeting. V jeho plenární části vedle představitelů obou komor – prezidenta Uralské OPK A. Besedina a předsedy představenstva Komory SNS F. Masopusta krátce vystoupil V. Kozlov, ministr mezinárodních a zahraničně ekonomických vztahů Sverdlovské oblasti, M. Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I MPO ČR, J. Maršíček, generální konzul ČR v Jekatěrinburgu a S. Bezrukov, vedoucí Obchodního zastoupení RF v Praze.

Všechna vystoupení se nesla v duchu oboustranného zájmu o pokračování a další rozšiřování obchodní a ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Sverdlovskou oblastí. Daný region je jedním ze subjektů RF, kde je kontakt s českými firmami mimořádně intenzívní a působí zde řada českých podnikatelských subjektů.

V další části webináře připravili naši jekatěrinburgští partneři B2B jednání představitelů firem po samostatných komunikačních kanálech.

Kromě významné podpory GK Jekatěrinburg je třeba připomenout, že náklady na místě byly hrazeny z projektu MZV ČR PROPED.