Vážení členové a partneři,

v návaznosti na partnerství Komory SNS a MZV ČR si dovolujeme nabídnout Vaší pozornosti Mapu strategických příležitostí, kterou rezort připravil v rámci snahy o rozšíření záběru stávajících nástrojů české ekonomické diplomacie.

Cílem dokumentu je představit a přiblížit českým firmám naskytující se obchodní příležitosti ve dvaaosmdesáti zemích světa. Tato Mapa vznikla za intenzivní spolupráce ústředí Ministerstva zahraničních věcí České republiky a ekonomických diplomatů na ambasádách.

V digitální podobě je Mapa dostupná zde: https://www.export.cz/mop

Foto: mzv.cz