KORONAVIRUS – RUSKO 27.7.2020


 Vývoj nákazy: Ke dni 27.7. je podle oficiálních statistik počet nových případů za poslední den 5 635 (Moskva: +694; Sankt Peterburg: +172). Počet úmrtí za poslední den je 85. Po Moskvě a Sankt Peterburgu jsou nejvyšší počty nových případů evidovány v Chantymansijském autonomním okruhu (+188) a Sverdlovské oblasti (+252).
 Centrální banka RF snížila úrokovou sazbu na historické minimum 4,25 %.
 Nezaměstnanost v Rusku vzrostla v červnu na 6,2 %.

OPATŘENÍ
 Rusko definovalo tři fáze postupného uvolňování opatření pro všechny regiony. Aktivace opatření je v kompetenci a uvážení vedení oblastí a závisí na místní epidemiologické situaci.
 Fáze uvolňování v jednotlivých regionech RF lze sledovat na mapě na webu стопкоронавирус.рф/information.

Situace v Moskvě
 V Moskvě jsou již uvolněna téměř všechna opatření.
 Stav k 1.7.: činnost obnovily restaurace, fitness-centra, bazény, otevřely se soukromé i veřejné školky, byl povolen vstup na dětská hřiště a na další veřejná místa.
 Od 13.7. již není nutné nosit roušky na ulicích. Povinnost nošení roušek zůstává ve veřejné dopravě, obchodech a na dalších veřejných místech. Opustilo se od všech omezení, která se stále ještě vztahovala na podnikatele. Otevřela se všechna vzdělávací zařízení, dětské tábory, zábavní centra, kulturní centra a další.
 Od 1.8. se otevřou divadla, kina a koncertní sály s kapacitou do 3 000 lidí. Počet návštěvníků nebude smět překročit 50 % kapacity sálů. Počet diváků sportovních utkání se zvýší z aktuálních 10 % na 50 % kapacity prostor.
 Po 1.8. zůstane platit zákaz organizace masových venkovních akcí.
 Moskevská oblast znovu zavedla do 9.8. režim samo-izolace pro obyvatele starší 65 let a další lidi v rizikové skupině.

Situace v Sankt Peterburgu (GK Sankt Peterburg)
 Uvolňování opatření:
• Od 1.6. se zavedlo povinné nošení roušek a rukavic na ulici; uvedené opatření se stalo od 14.6. jen doporučením pro obyvatele Petrohradu (tato povinnost však zůstává v uzavřených prostorech, např. v MHD či v obchodech).
• Ke dni 3.7.: obnovena práce multifunkčních center poskytujících státní služby, otevřeny všechny hřbitovy, kostely, synagogy, mešity atd. (nutné však nosit v jejich prostorech roušky a rukavice), obchody s nepotravinářským zbožím, autosalony a další služby (za podmínky, že obchodní prostory nepřesahují 400 m2), kadeřnictví, sauny, povolen pronájem aut, provoz léčebních sanatorií, byly otevřeny místní pláže, povoleny návštěvy parků, zahrad a náměstí, jakož i dětských a sportovních hřišť, otevřeny zoologické zahrady o rozloze více než 5 hektarů a parky; oficiálně povoleny služby manikúry a pedikúry, otevřeny verandy letních kaváren a je umožněno slavnostní uzavírání manželství.
• Od 6.7. obnovily svou činnost muzea, fitness centra a bazény. Počet návštěvníků ve skupinách by neměl přesáhnout pět osob. Nadále je nutné používat masky a rukavice při návštěvě muzeí a dalších kulturních institucí.
• Od 13.7. mohou kosmetické salony fungovat plně, dříve se jednalo jen o manikúru a kadeřnické služby. Nicméně je povinná předběžná registrace klientem k provedení konkrétního úkonu.
• Od 27. 7. budou otevřena všechna obchodní centra (OC) v Leningradské oblasti. Uvnitř OC bude činnost umožněna obchodům s prodejní plochou do 800 m2, na jednoho návštěvníka musí připadat plocha min. 8m2. Podnikům veřejného stravování bude umožněno nabízet jídlo s sebou nebo na rozvoz.
• Od 27.7. je rovněž plánováno otevření OC a restaurací. Dále mohou být otevřena muzea a turistické kanceláře a taktéž bazény, fitness centra, restaurace a jídelny při dodržení předepsaných opatření. Zahájení činnosti všech zařízení je podmíněno splněním standardů bezpečnosti a obdržením speciálního QR kódu potvrzujícího tuto připravenost.

Situace v Jekatěrinburgu (GK Jekatěrinburg)
 Podle místních odborníků se střední Ural nachází na vrcholu epidemie. Pro případ zhoršení situace byla otevřena provizorní nemocnice v areálu EXPO Jekatěrinburg, která již je ze 70 % zaplněna pacienty.
 Očekávané otevření obchodních center a restaurací bylo opět o týden odloženo do pondělí 27.7. Gubernátor povolil organizaci některých kulturních akcí pod širým nebem. Nadále fungují pouze letní verandy a zahrádky. Podobně jako Sverdlovská oblast prodlužují karanténní opatření i další oblasti Uralského federálního okruhu. Čeljabinská oblast prodloužila karanténní režim do 26.7., ale mohou se už otevřít všechna obchodní centra (i největší) při dodržování přísných hygienických opatření.
 Svoji práci ukončila prověrková komise Roszdravnadzoru v uralské firmě UPZ, která vyrábí plicní ventilátory typu AVENTA M. Byly nalezeny problémy, spojené s dodržováním technologické kázně během výroby. Tyto však podle šetření komise nemají souvislost s případy požárů v nemocnicích v Moskvě a Petrohradu, během kterých zahynulo několik pacientů. Firma se zavázala provést kontrolu přístrojů dodaných do nemocnic. Rosdravnadzor 23.7. následně povolil nákup tohoto typu ventilátorů pro ruské nemocnice.

CESTOVÁNÍ
Obecné informace:
 Ruské hranice jsou uzavřeny od 30.3. na dobu neurčitou.
 Rusko obnoví mezinárodní letecké spoje s Velkou Británií, Tanzanií a Tureckem od 1.8. Létat bude možné zatím pouze z následujících letišť: Moskva, Sankt Peterburg, Rostov na Donu, Londýn, Zanzibar, Ankara a Istanbul.
 Od 1.8. Rusko částečně uvolní vstupní restrikce a do Ruska bude povolen vstup občanům Velké Británie, Tanzanie a Turecka, stejně tak jako cestujícím mající povolení k trvalému pobytu v těchto třech zemích. Pro vstup na území RF z těchto zemí platí povinnost absolvovat PCR test maximálně 3 dny před příletem nebo nejdéle 3 po příletu. (Cesta z ČR do Ruska přes VB/Turecko tak pro české cestující zatím není možná).
 Od pondělí 3.8. konzulární oddělení české ambasády v Moskvě v omezené míře obnoví svou činnost v rámci platného
ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.7.
 Pro cizince, kteří se nacházejí na území RF, a skončila či končí jim platnost víza (povolení k pobytu) platí v současnosti výnos prezidenta RF ze dne 15.6.2020, který navazuje na jeho výnos ze dne 18.4.2020, na základě kterého se automaticky prodlužuje platnost vydaných ruských víz cizincům do 15.9.2020 (zatím tedy občané ČR nemusí žádat na migrační službě MV RF o prodloužení víza RF, resp. o vydání výjezdního víza RF).

Z Ruska do ČR:
 Z Ruska mohou vycestovat ruští občané s dvojím občanstvím, rodinní příslušníci občanů EU, ruští občané s dlouhodobým pobytem v zahraničí, ruští občané, kteří se budou starat o nemocné příbuzné v zahraničí nebo kteří sami potřebují lékařské ošetření v zahraničí, občané jedoucí za studiem nebo za prací, atd.
 Čeští občani mohou vycestovat z Ruska bez omezení.
 Občané ČR i cizinci s povolením vstupu na území ČR musí předložit do 72 hodin od vstupu do ČR krajské hygienické stanici potvrzení o negativním PCR testu absolvovaném na území ČR. Již nelze předkládat test absolvovaný v zahraničí před příletem. Více informací na webu https://www.koronavirus.mzcr.cz
 Existuje možnost přejet ze Sankt Peterburgu autobusem do Helsinek (http://skandinavia.spb.ru/ ) a odtud pak letecky do Prahy (https://www.mzv.cz/helsinki/cz/zpravy_a_udalosti/informace_k_navratu_do_ceska.html). V případě přejezdu pozemní cestou přes Bělorusko je nutné mít platné tranzitní vízum. V případě přejezdu přes Lotyšsko/Litvu je nutné přejezd nahlásit Velvyslanectví ČR v Rize na e-mail riga@embassy.mzv.cz (údaje o autě, cestujících, místě přechodu hranic a časovém plánu přejezdu).

Z ČR do Ruska:
Na území RF mohou vstoupit osoby spadající do některé z níže uvedených kategorií:
o Vysoce kvalifikovaní specialisté – vydává se pouze jednorázové vstupní povolení, které podléhá schválení ze strany Ministerstva vnitra RF a Služby státní bezpečnosti RF (nařízení vlády RF týkající se výjimek pro VKS na následujícím odkaze: http://static.government.ru/media/files/FmSVmIlscl0WaE2L9ZFiK8rpu4tzygKZ.pdf);
o Osoby přijíždějící do RF s cílem absolvovat zde léčbu;
o Pracovníci velvyslanectví, konzulárních úřadů a jiných zastoupení cizích států na území RF s rodinami, jestliže jsou akreditováni nebo vybaveni vízy, a to i v případě krátkodobých pobytů, které dříve probíhaly v bezvízovém režimu;
o Členové stálých zastoupení mezinárodních organizací na území RF s rodinami;
o Členové oficiálních delegací v případě, že jsou vybaveni vízy;
o Cizinci za účelem studia;
o Řidiči dálkové pozemní dopravy, členové posádek letadel, lodí a vlakové čety;
o Osoby s trvalým pobytem na území RF;
o Osoby pečující o rodinného příslušníka žijícího na území RF nebo přijíždějící na jeho pohřeb.
 Kromě výše uvedených výjimek zatím není pro české občany vstup na území Ruska povolen.
 Od 15.7. bude možné místo 14denní karantény po vstupu na území RF předkládat dokument v anglickém nebo ruském jazyce potvrzující negativní PCR test, který nesmí být starší než 3 dny. V případě nepředložení testu je pak nutné test podstoupit do 3 kalendářních dnů od vstupu na území RF a do té doby zůstat v izolaci v místě pobytu. Povinnost 14denní karantény zůstává pro ty cestující, kteří se do Ruska vrátí repatriačním letem nebo za prací. Kvůli nejasnosti vydaných nařízení raději doporučujeme VKS, vracejícím se do Ruska, prozatím počítat s 14denní karanténou.


Zdroj: ZÚ Moskva, GK Sankt Peterburg, GK Jekatěrinburg

Foto: taj-strategie.fr