Vážení členové a partneři,

nabízíme vaší pozornosti ucelený přehled investičních příležitostí, které dnes zahraničním společnostem nabízí kazachstánská metropole Nur-Sultan. V přiložených materiálech naleznete detailní popis stavu, v němž se nyní nachází například potravinářský, chemický, dřevozpracující či stavební průmysl, energetický sektor i zemědělsko-průmyslový komplex.

Vedle obecných informací podklady obsahují rovněž výčet potenciálních kazachstánských partnerů napříč odvětvími, charakteristiku podpůrných opatření, která investorům nabízí stát, informace o nabízejících se odbytištích produkce, možnostech financování projektů či potenciálních dodavatelích surovin.

Přehled nabízíme v ruském a anglickém jazyce:

http://komorasns.cz/assets/attachments/инвсет-предложения-рус-яз_июль-2020.pdf

http://komorasns.cz/assets/attachments/инвест-предложения-англ_июль-2020.pdf

Pevně věříme, že tyto informace pro vás budou užitečné!

Foto: beltandroad.news