Vážení členové a partneři Komory SNS, řadě z vás je známo, že kromě standardních aktivit (seminářů, konferencí či podnikatelských misí) naše komora organizuje také akce společenského charakteru.

Nejvýznamnější z nich je ČESKO - RUSKÝ PODNIKATELSKÝ PLES KOMORY SNS, jehož devatenáctý ročník připravujeme na 6. únor 2020. Akce proběhne v jednom z nejreprezentativnějších zařízení Prahy – v paláci Žofín na Slovanském ostrově.

Téměř šest set hostů zde má příležitost nejen pro taneční vyžití, ale zejména pro setkání se svými partnery, se zástupci velvyslanectví zemí SNS v Praze, s představiteli vládních rezortů i zákonodárných sborů České republiky.

Vstupenky na ples nejsou ve volném prodeji. Sekretariát je rozděluje mezi významné hosty akce. Náklady spojené s plesem jsou pokrývány ze sponzoringu, který na základě smluv o propagaci od partnerů získáváme. Partnerství ve formě sponzorské podpory je také možnou cestou k získání vstupenek na ples.

Pokud máte zájem podpořit XIX. Česko – ruský podnikatelský ples Komory SNS, stát se partnerem plesu a získat možnost zažít spolu s dalšími představiteli členských a partnerských firem příjemný večer, oslovte sekretariát Komory SNS, kde vám budou poskytnuty potřebné informace.