Dne 13. března 2019 se předseda představenstva Komory SNS Ing. František Masopust setkal s delegací Republiky Karélie, vedenou místopředsedou regionální vlády pro ekonomiku Dmitriem Rodionovem.

            Ačkoli setkání mělo mít především informativní charakter, byla z obou stran položena celá řada otázek s důrazem na podmínky a možnosti pro české podnikatelské subjekty v této republice, ležící na severozápadě evropské části Ruské federace u hranic s Finskem. I když Karélie má jen kolem 700.000 obyvatel, rozlohou přesahuje 2x plochu České republiky.

            Přesto, že Karélie historicky patří z ekonomického pohledu ke klasicky těžebním oblastem – od bohatých lesů, až po stavební materiály (jako žula či mramor) – v poslední době se také tento region vydal cestou zkvalitňování stávající průmyslové základny a především lákání zahraničních investorů s moderními technologiemi.

            Jedním z výsledků jednání je informace o podmínkách, které Karélie zahraničním investorům nabízí (v příloze) a příslib, že se Karélie představí na tradiční konferenci „Business den Ruské federace“, kterou Komory SNS připravuje v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Informaci o podmínkách pro investory v Karélii stojí za to věnovat chvilku pozornosti:

 

Podmínky Republiky Karélie pro investiční spolupráci

Strategickou prioritou všech orgánů státní moci Republiky Karélie je lákání investorů, kteří by na území republiky implementovali inovační technologie a budovali zde nové, vysoce technologické podniky umožňující nahrazovat dovoz místní výrobou.

Za tímto účelem byly v Karélii vytvořeny žádoucí a příznivé podmínky, na jejichž zdokonalování region neustále pracuje. Rovněž je v regionu realizována státní podpora investiční činnosti:

 • pozemky potřebné pro realizaci investičních projektů, které odpovídají příslušným požadavkům ze strany legislativy republiky, jsou investorům poskytovány bez výběrového řízení. Jejich pronájem je přitom zvýhodněn: výše nájemného činí 0,01 procenta jejich katastrové ceny;
 • investorům jsou poskytovány daňové úlevy: jsou osvobozeni od placení daně z majetku organizace a daně z pozemků. Sazba daně z příjmu je po dobu až 7 let snížena na 5 procent;
 • investorům je kompenzována část nákladů spojených se splácením úrokových sazeb úvěrů. V případě úvěrových prostředků region pokrývá část úrokové sazby v následujícím rozsahu: Klíčová úroková sazba Centrální banky RF + 2 procentní body;
 • nízké tarifní ceny elektrické energie v regionu. Republika Karélie byla zařazena na seznam teritorií se specifickým fungováním velkoobchodního a maloobchodního trhu s elektrickou energií a výkonem (dle nařízení Vlády Ruské federace ze dne 19 ledna 2018 č. 29);
 • region disponuje průmyslovými areály s již vybudovanou dopravní a komunální infrastrukturou (zásobování zemním plynem, elektrickou energií, vodou), kde je možné rozmisťovat průmyslové podniky;
 • region může poskytnout záruky pro zajištění závazků úvěrového charakteru a to až do výše 70 procent z celkové hodnoty úvěru;
 • region nabízí kompenzaci ve výši až 50 procent nákladů vynaložených na technologické zapojení nových objektů do elektrické sítě;
 • region nabízí kompenzaci ve výši až 90 procent v případě nákladů spojených s pořizováním techniky a zařízení;
 • region nabízí kompenzaci ve výši až 75 procent v případě nákladů spojených s výstavbou a (nebo) rekonstrukcí či nákupem budov a staveb, které jsou určeny pro průmyslovou výrobu;
 • region může nabídnout částečnou kompenzaci nákladů spojených s výstavbou objektů, které jsou určeny pro ubytování turistů (hotelové pokoje; penziony);
 • region rovněž nabízí subjektům MSP částečnou kompenzaci nákladů spojených s výstavbou a (nebo) rekonstrukcí objektů, které nabízí služby podél pozemních komunikací;
 • na území regionu se nachází několik tzv. teritorií přednostního sociálně-ekonomického rozvoje. Rezidenti těchto teritorií mají čtyřnásobně sníženou sazbu odvodů pojistných příspěvků do státních mimorozpočtových fondů;

Vláda Republiky Karélie je připravena zvažovat možnosti rozšíření seznamu regionálních podpůrných opatření.

Krom výše uvedených výhod Republika Karélie disponuje vysokým vědeckým potenciálem a dostatkem kvalifikovaných pracovních sil. V rámci regionu funguje dobře nastavený systém odborné přípravy a rekvalifikace pracovníků. Vysokou kvalitu lidských zdrojů zajišťuje rozvinutá síť vzdělávacích a vědeckých zařízení, stejně jako přítomnost vysoce technologických výrobních podniků.

Nyní se region připravuje na vybudování zvláštní ekonomické zóny, která se bude rozkládat na území obce Vjartsilja a obce Kaalamo v Sortavalském okresu republiky. V areálu ZEZ bude platit zvýhodněný měnový, celní a daňový režim.

Vláda Republiky Karélie je připravena spolupracovat a vybízí vás k realizaci investičních projektů na území republiky.

 

Veškeré otázky, které jsou spojeny s investičními aktivitami, můžete směřovat na:

Igaševa Viktoria Valerjevna

Pracovní tel.: (8142) 792-362

Mobilní tel.: +7(911) 4270-47-50

E-mail:  igasheva1617@yandex.ru

FOTO: heaclub.ru