SEZNAM DOKLADŮ POTŘEBNÝCH K VYŘÍZENÍ VÍZA DO REPUBLIKY KAZACHSTÁN

  • Vyplněný a podepsány vízový dotazník (stáhnout zde).
  • Pozvání - originál pozvání na hl. papíře od zvoucí firmy (s uvedením jednacího čísla a podrobného rozepsání důvodu cesty) se vyřizuje přes Konzulární odb. MZV Kazachstánu (Almaty), faxová kopie pozvání se zasílá žadateli o vízum. Pozvání zajišťuje Komora pro hospodářské styky se SNS.
  • Cestovní pas s platností min. 6 měs. po ukončení trvání víza a min. jednou dvojstránkou
  • 1 x barevná fotografie pásového formátu
  • dopis statutárního orgánu - žádost (na firemním papíru) o zastoupení společnosti v řízení souvisejícím s udělením víza na osobu (osoby), viz vzor

 

PŘEHLED DRUHŮ VÍZ A POPLATKŮ DO REPUBLIKY KAZACHSTÁN

Druhy víz

Za týden

STANDARD

KP

SL*

Jednorázové, 3 měsíce

50,- euro

600,-

Dvourázové, 3 měsíce

70,- euro

600,-

Třírázové, 3 měsíce

90,- euro

600,-

Roční

170,- euro

800,-

Uvedené ceny za SL jsou v Kč

KP – konzulární poplatek, SL – služby Komory

 

POZVÁNÍ DO REPUBLIKY KAZACHSTÁN

Pro vyřízení  pozvání do Kazachstánu je nutné naskenovat vyplněný formulář žádosti o udělení víza a poslat na e-mail: gazukina@komora.cz

Poznámka: formulář se vyplňuje na stroji nebo hůlkovým písmem.

Druh pozvání

Cena

Doba zajištění

Standard

Expres

Jednorázové do
1 měsíce (turistické nebo služební)

2 300,-Kč

3 400,-Kč

do 6 prac. dnů

do 3 prac. dnů

Jednorázové do
3 měsíců (služební)

2 400,-Kč

3 500,-Kč

do 6 prac. dnů

do 3 prac. dnů

Dvourázové do
3 měsíců (služební)

2 500,-Kč

3 600,-Kč

do 6 prac. dnů

do 3 prac. dnů

Multí
na 6 mesíců

3 500,-Kč

4 500,-Kč

do 6 prac. dnů

do 3 prac. dnů

Multí
na 1 rok

4 600,-Kč

5 600,-Kč

do 6 prac. dnů

do 3 prac. dnů

Poznámka: konzulární poplatek je třeba uhradit vkladem na účet Velvyslanectví Kazachstánu (doporučujeme peníze na účet vložit na pobočce ČSOB).
Č. účtu: 241079389/0300
Československá Obchodní Banka, a.s.
Na Příkopě 14, Praha 1

Informace a podání: Komora SNS, Freyova 27, 190 00 Praha 9 -Vysočany, Tel: 266 721 812; Fax: 266 721 813; mob.: +420 603 837 040; e-mail: gazukina@komora.cz

Příjem žádosti: Po-Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 nebo po předběžné telefonické dohodě.

Výdej pasu: během týdne po předběžné telefonické dohodě.