Upozorňujeme české exportéry a přepravce, že vláda Ruské federace svým nařízením zavedla časově neomezený zákaz dovozu do RF vyjmenovaných druhů zboří původem z Ukrajiny anebo pocházejícího ze třetích zemí, které je do RF přepravováno tranzitem přes území Ukrajiny.

Zákaz se vztahuje i na případy, kdy konečnou cílovou destinací zboží je třetí země.

S výjimkou případů, kdy je, v souladu s bodem 4 tohoto nařízení vlády RF, možné přepravu zboží územím RF sledovat a kdy jsou při přepravě zboží využívány speciální mechanismy.

 Více informací v příloze

příloha