Ve dnech 3. - 4. prosince 2018 se ve městě Kyzylorda na jihu Kazachstánu uskutečnilo investiční fórum Baikonyr Invest zaměřené na prezentaci potenciálu a investičních projektů Kyzylordinské oblasti. Jubilejní 10. ročník fóra byl propojen s návštěvou kosmodromu Bajkonur a pozorováním startu rakety Sojuz MS-11. Akci navštívila početná delegace diplomatů ze 14 zemí světa, včetně 5 velvyslanců. Českou republiku zastupovala ekonomická diplomatka ZÚ Astana O. Kalinová.

 

Kyzylordinská oblast se vyznačuje bohatými nerostnými a minerálními zdroji
a svoji výhodnou geografickou polohou na hranici s Uzbekistánem. Široké rovinné stepi a dostatek slunečných dnů poskytují oblasti velkou výhodu pro
rozvoj zemědělství a chovu dobytka. Vytváří též potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE), především solární a větrné. Malé Aralské moře (severní část), které v posledních letech zaznamenává pokrok v renovaci původních vodních hranic, představuje možnost pro rozvoj chovu ryb a využití malých vodních elektráren. Nedílnou součástí oblasti je též kosmodrom Bajkonur a k němu přiléhající infrastruktura náležející pod ruskou správu do roku 2050.

Investiční fórum Baikonyr Invest bylo organizováno akimátem Kyzylordinské oblasti. Za 5 let jeho organizace byla dle oficiálních zdrojů podepsána více než stovka memorand o spolupráci a do oblasti přiteklo přes 110 mld. KZT (cca 275 mil. EUR) investic na výstavbu nových projektů jako např. sklářský, cementový
či feroslitinový závod. S ohledem na jubilejní 10. ročník bylo letošní fórum propojeno se startem rakety Sojuz MS-11, který vynesl tříčlennou rusko-americko-kanadskou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici. Fóra se zúčastnili představitelé diplomatických kruhů, finančních struktur, zahraničního a lokálního businessu. Tématem letošního investičního fóra byla diskuze o zavedení nových technologií
a „zelených clusterů“, využití přírodního potenciálu oblasti v OZE, zemědělství, řízení vodních zdrojů a využití odpadů. Po plenárním zasedání zahájené akimem oblasti Krymbekem Kušerbajevem následovaly 4 tematické bloky zaměřené na OZE  a energetickou efektivnost, digitalizaci, zelené technologie a PPP projekty.

V rámci fóra se taktéž uskutečnil podpis 12 memorand, výstava plánovaných investičních projektů a B2B schůzky.

V průběhu fóra zazněly informace o investičním prostředí a plánech regionu. Růst investic do Kyzylordinské oblasti činil v roce 2018 10,3 % a zpracovatelský průmysl regionu vzrost skoro dvojnásobně. Až na některé výjimky se však prakticky ve všech sektorech jedná o čínské a korejské investice. V dalších letech se plánuje realizace 75 public-private partnership (PPP) projektů v oblastech zdravotnictví, dopravy, zemědělství, vzdělání či digitalizace v celkové hodnotě více než 37 mld. KZT. Konkrétně se v příštím roce plánuje výstavba v regionu čtyř solárních elektráren, dvou bulharskou společností «HydroEnergy», další francouzským «Total Eren» ve spolupráci s EBRD a poslední za účasti národní kazašské společnosti «Samruk Kazyna – United Green» a ruské společnosti «Avelar Solar Technology».

V plánu je též konstrukce komplexu na třídění odpadu ve městě Kyzylorda s výkonností 60 tis. tun/rok.

Na fóru se výrazně ukázala i česká stopa v podobě prezentace českých výrobků firmy Vítkovice Envi (nabídka bioplynových stanic od kazašského distributora Profit Master), plánovaného projektu výstavby tepelné elektrárny v regionu firmou Development Velas (vývoj tohoto projektu budeme nadále sledovat, jelikož se primárně jedná o společnost podnikající v ČR ve sféře realit pro ruskojazyčnou klientelu) a připomenutí využití technologií firmy Mavel v Malém Aralu. Náměstek akima oblasti Serik Kožanijazov taktéž neopomněl zmínit rozvoj spolupráce s ČR v oblasti chovu dobytku v návaznosti na nedávnou incomingovou misi do ČR v listopadu 2018, v rámci které byla předjednána první dodávka 160 ks masného skotu do Kyzylordinské oblasti.

Z prezentovaných investičních projektů by pro české firmy mohly být zajímavé následující plány oblasti:

  • projekt na zpracování pevných odpadů domácností (investiční hodnota 18,5 mil. USD),

  • stavba nového terminálu letiště ve městě Kyzylorda (24,4 mil. USD),

  • PPP projekty v oblasti stavby technické školy vč. ubytovacího zařízení
    (9 mil. USD) či osvícení městských ulic (5 mil. USD),

  • stavba integrované drůbeží farmy (45 mil. USD),

  • stavba drůbeží farmy s produkcí 110 mil. vajec ročně (26,4 mil. USD),

  • stavba masokombinátu (2,5 mil. USD),

  • projekt výroby organických hnojiv (200 tis. USD).

V případě zájmu o některý z projektů je možné se obrátit na české velvyslanectví
v Astaně s žádostí o sdělení podrobnějších informací včetně kontaktních údajů.

 

Zpracováno Komorou SNS dle informace ZÚ Astana.