POZOR ZMĚNA - aktualizováno 07.08.2018

Podle nařízení prezidenta Republiky Bělarus Alexandera Lukashenko od od 27. července 2018 se stanoví bezvízový vstup do Republiky Bělarus na dobu do 30 dní ode dne vstupu přes hraniční přechod Národní letiště Minsk pro občany 80 států, mezi které patři i Česká republika.

Povinnou podmínkou pro tento bezvízový režim je rovněž odlet z Republiky Bělarus pouze prostřednictvím mezinárodních letů z Národního letiště Minsk 2.

Bezvízový vstup platí pouze pro soukromé osoby, není určen držitelům služebních nebo diplomatických pasů.

Dle Nařízení pro vstup do Republiky Bělarus bez víza přes hraniční přechod Národní letiště Minsk občany vyjmenovaných v Nařízení států musí s sebou mít:  

 • Platný pas nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí;
 • Peníze: přibližně 23 eur na každý den pobytu;
 • Cestovní pojištění platné v Republice Bělarus na částku nejméně 10 tisíc eur.

 Stanovený postup bezvízového pohybu přes letiště neplatí pro osoby, vstupující do Běloruska lety z Ruské Federace, a také plánující odletět do letišť Ruské Federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).

POZOR! Den příjezdu a den odjezdu jsou zahrnuty do dnů pobytu.
Například při příletu v pondělí ve 13:00 by měl být zpáteční let v pátek nejpozději do 23:59.

 

PŮVODNÍ SEZNAM DOKLADŮ POTŘEBNÝCH K VYŘÍZENÍ VÍZA DO REPUBLIKY BĚLARUS

 • Vyplněný vízový dotazník do Republiky Bělarus (stáhnout zde).
 • Pozvání turistické nebo služební: běloruského subjektu cestovního ruchu, psaná na hlavičkovém papíře s uvedením úplného názvu subjektu cestovního ruchu, jeho adresy a telefonu, opatřená razítkem; pozvání vydané běloruskou právnickou osobou (vzor je zde) (pozor! podnikatelé, farmářská hospodářství nemají status právnické osoby a tudíž ani právo vydávat pozvání), vyhotovená na hlavičkovém papíře a opatřená razítkem právnické osoby s uvedením úplného názvu dané osoby, její poštovní adresy a telefonu, a obsahující také závazek právnické osoby, že cizincem budou dodržovány předpisy o pobytu na území Republiky Bělarus.
 • Roční vízum (běloruské obchodní vícevstupní vízum bez práva na zaměstnání, platné 1 rok, s právem pobytu v Bělorusku max. 90 dní v roce):

Požadavky:

 • original pozvání vydaného běloruskou právnickou osobou (vzor je zde)
 • originál výpisu o běloruské právnické osobě z Jednotného státního rejstříku právnických osob a soukromých podnikatelů Republiky Bělarus (stáří max. 3 měsíce, zaslaný poštou) nebo kopie, ověřená běloruským notářem (stáří max. 3 měsíce, zaslaný poštou)
 • kopie smlouvy (kontraktu, dohody) mezi běloruskou právnickou osobou a cizím státním občanem nebo zahraniční organizací, v níž je zaměstnán, potvrzující existenci pevných obchodních vzájemných vztahů nebo dokumenty běloruské právnické osoby (včetně zakladatelských), potvrzující, že cizí státní občan je ředitelem nebo zakladatelem obchodní organizace se zahraničními investicemi (zahraniční nebo společné organizace) a opatřené na každé straně razítkem ověřovacího orgánu;
 • pracuje-li cizí státní občan v organizaci, která uzavřela smlouvu (kontrakt, dohodu) s běloruskou právnickou osobou: dokument potvrzující skutečnost, že je cizí státní občan v této organizaci zaměstnán, vyhotovený na hlavičkovém papíře zahraniční organizace a podepsaný jejím ředitelem
 • originál dopisu vysílající české firmy potvrzující, že je cestovatel zaměstnancem firmy a není ve výpovědi
 • Cestovní pas platný min. 90 dnů po plánovaném návratu z Běloruska a min. s jednou prázdnou dvojstránkou.
 • 1 x barevná fotografie velikosti 35x45 mm ne starší než 6 měsíců.
 • kopie dokladu o cestovním pojištění obsahující: (název a sídlo pojišťovny, telefon pojišťovny nebo mezinárodního assistance, jméno, datum narození a adresu cizího státního příslušníka; územní platnost pojištění, z níž plyne, že pojištění se vztahuje na území Republiky Bělarus (územní platnost “Bělorusko”, “Evropa” nebo “Celý svět”); dobu platnosti, odpovídající pobytu cizího státního příslušníka na území Republiky Bělarus; výši limitu pojištění léčebných výloh minimálně 10 000 EUR v korunovém ekvivalentu.
 • Dopis statutárního orgánu-žádost (na firemním papíře) o zastoupení společnosti v řízení souvisejícím s udělením víza na osobu (-y), vzor je zde.

Poznámka: pro zajištění business víza na dobu do 30 dnů pozvání není nutné

 

PŘEHLED DRUHŮ VÍZ A POPLATKŮ DO REPUBLIKY BĚLARUS

Druhy víz

Cena v eurech

Krátkodobé

Standard
(7 dnů)

Expres
(2 dny)

*Jednorázové * Dvourázové * Multí

60

120

Dlouhodobé

60

120

Skupinové (za osobu)

 

 

*Jednorázové * Dvourázové * 10 20
Tranzitní    

Jednorázové

60

120

Dvourázové

60

120

Multi

60

120

Skupinové (za osobu)    
*Jednorázové * Dvourázové * 10 20


Servisní poplatek Komory SNS za zajištění víza do Republiky Bělarus

600,-Kč ve standardním režimu (krátkodobé, tranzitní, skupinové za skupinu);
800,-Kč ve standardním režimu (dlouhodobé)
850,-Kč v expresním režimu (krátkodobé, tranzitní, skupinové za skupinu);

1 200,-Kč v expresním režimu (dlouhodobé)

Poplatky za zajištění víza do Republiky Bělarus se platí v sekretariátu Komory SNS hotově v českých korunách.

 

Informace a podání: Komora SNS, Freyova 27, 190 00 Praha 9 -Vysočany, Tel: 266 721 812; Fax: 266 721 813; mob.: +420 603 837 040, E-mail: gazukina@komora.cz

Příjem žádosti: Po-Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 nebo po předběžné telefonické dohodě.

Výdej pasu: během týdne po předběžné telefonické dohodě.