Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve středu úspěšně proběhla konference Business den Běloruska. Akce se zúčastnila běloruská delegace v čele s náměstkem ministra zahraničních věcí a spolupředsedou bělorusko-české smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci Jevgenijem Šestakovem. Ten bude v České republice pobývat až do pátku.

Z české strany se události zúčastnil například náměstek ministryně průmyslu a obchodu a spolupředseda výše zmíněné smíšené komise Eduard Muřický, státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek, předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust a zástupci více než čtyř desítek českých společností.

Přítomní byli obeznámeni jak s hospodářským potenciálem Běloruska, tak s nabízejícími se možnostmi pro rozvoj bělorusko-české meziregionální spolupráce. V rámci konference proběhlo setkání Jevgenije Šestakova a náměstka českého ministra zahraničí Martina Tlapy.

Strany pohovořily mimo jiné o realizaci a vyhlídkách některých společných projektů.

(belarus.by)


Přinášíme prezentace některých vystupujících:

BBD2018-Minska-oblast-Rogascuk.ppt

BBD2018-Hadžega-ČEB a.s.pptx

BBD2018-Dlouhý EGAP a.s. pptx

BBD2018-Strakov-rus.pptx

BBD2018-Simunkova-Peterka-Partners.pptx

BBD2018-BELNEFTECHIM-BNK_MSV.pptx

BBD2018-Machaty-ESTF-MSV.ppt

BBD2018-Ignatenko-НАН.pptx

BBD2018-Rancakova-EBRD_MSV-Brno_Belarus_short.pdf