Kyjevský kabinet schválil seznam významných podniků Ukrajiny určených k privatizaci v letošním roce 2018.

Do seznamu bylo zařazeno 23 objektů, jež se nacházejí ve vlastnictví státu nebo regionálních orgánů státní správy.

Jde o společnosti jako celky, popřípadě o majetkové podíly v nich v rozsahu vyšším než 50%.

Podle aktuálních účetních závěrek všechny uvedené objekty disponují aktivy přesahujícími 250 milionů UAH.

Příloha v elektronické podobě:

Informační materiál o objektech určených k privatizaci, 37 stran v anglickém jazyce