Dne 21. června 2018 se v reprezentačních prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskutečnilo zasedání 21. sněmu Komory pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komory.
V úvodní části sněmu vystoupili hosté Komory SNS – ministr průmyslu a obchodu ČR pan Tomáš Hüner, velvyslanec Ruské federace v ČR Aleksander Zmejevskij, velvyslanec Běloruska v ČR Valery Kurdyukov, velvyslanec Arménie v ČR Tigran Seiranian, rady vyslanec velvyslanectví Kazachstánu v ČR Edil Khozeuly, viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký. Ve všech vystoupeních zazněla slova ocenění práce Komory SNS při rozvoji spolupráce českých firem s partnery v zájmových zemích komory.

Kromě obligatorních bodů programu, kterými byly zpráva o činnosti a úkolech pro další období, včetně projednání aktuálního rozpočtu a návrhu rozpočtu pro rok 2019, byl sněm podstatně významnější. Pro následující tři roky zvolil nové orgány komory - představenstvo a dozorčí radu a také, po dlouhých letech, aktualizoval základní dokumenty komory – stanovy a platební řád.

Představenstvo Komory SNS bude pro nadcházející volební období pracovat ve složení předseda František Masopust, místopředsedové Václav Petříček a Vladimír Plašil, členové představenstva Jaroslav Hanousek, Jan Kohout, Petr Križan, Petr Mikel, Rostislav Žoudlík, Libor Vanko a Petr Žirovnický.

Dozorčí rada Komory SNS pak bude ve složení předseda Ladislav Zelinka, místopředseda Dagmar Dvořáková a členové Marek Dlouhý, Václav Soukup a Karel Wister.


Na závěr zasedání sněmu bylo schváleno usnesení, které stanovuje úkoly Komory SNS na další období s důrazem na podporu českého exportu do zájmových zemí.