V těchto dnech pobývá podnikateská mise Komory SNS ve Vladivostoku.
Jak informuje předseda komory František Masopust s místní komorou bylo podepsáno memorandum o spolupraci. 

Konkrétním výsledkem je rovněž přijaté pozvání primorského vicegubernátora do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh a na profilový Business den Ruske federace.

Autentické foto je z místa podpisu memoranda ve Vladivostoku.

(-m)