Ve dnech 6. až 8. listopadu 2018 se v Kyjevě uskuteční mezinárodní fórum „Energetika Ukrajiny: aktuální situace a pohled do budoucna“. Fórum organizuje Ministerstvo pro energetiku a uhelný průmysl Ukrajiny.
Fórum bude rozděleno do následujících částí:

    Výstava „Energetika Ukrajiny“ představí úspěchy a strategické výhledy pro rozvoj ukrajinských státních společností v energetickém odvětví.

    16. mezinárodní veletrh „Energetika a průmysl – 2018“ představí ukázky přístrojů pro využití v energetických účelech, a dále také různorodých elektrotechnických a světelných pomůcek, anebo třeba i přizpůsobení, sloužících automatizaci – a to jak ukrajinské, tak i zahraniční výroby.

    3. mezinárodní veletrh „MINING INDUSTRY EXPO – 2018“ se bude zaměřovat na moderní stroje a nářadí pro těžbu a následné zpracování nerostného bohatství, a také na příslušné automatizační systémy.

    3. mezinárodní veletrh „OilGasExpo – 2018“ zaujme efektivními technologickými řešeními pro výzkum ložisek, těžbu, zpracování a přepravu ropy a zemního plynu.

 

V rámci fóra se budou konat četné konference, semináře a další obdobné akce, určené pro odbornou diskuzi o fungování energetického odvětví a příležitostech pro jeho rozvoj.

 Program v rámci fóra -EN