Dne 14. března v hlavním městě Kazachstánu proběhl česko-kazachstánský seminář, který byl zasvěcen možnostem vzájemné výrobní kooperace. Akci spolupořádaly Komora pro hospodářské styky se SNS, velvyslanectví České republiky a Kazachstánský strojírenský svaz za podpory ministerstva pro investice a rozvoj země. Zástupce české velvyslankyně v Astaně Ladislav Steinhübel při této příležitosti připomněl, že obě země letos slaví 25. výročí navázání diplomatických vztahů. Během této doby se Kazachstán stal klíčových hospodářským partnerem České republiky ve Střední Asii. Další etapou rozvoje vzájemných vztahů se má nyní stát navázání kooperace ve strojírenství. Spolupráce s českými společnostmi podle kazachstánské strany poskytne dodatečný impuls pro rozvoj místního strojírenství. Člen představenstva Kazachstánského strojírenského svazu Pavel Beklemišev zdůraznil, že kazachstánská strana má velký zájem o přilákání do země moderních technologií i o zakládání společných podniků. V rozhovoru pro kazachstánskou státní televizi předseda představenstva Komory SNS František Masopust zdůraznil zájem českých podnikatelských subjektů na rozvoji spolupráce s kazachstánskými partnery jak pro trh Kazachstánu a Euro asijské ekonomické unie, tak pro možnost expanze na trhy třetích zemí. Členy české delegace byli krom jiných zástupci společností DAG-TS s.r.o., Ferrit s.r.o., G-Team a.s., GMR GAS s.r.o., SIGMA Pumpy Hranice s.r.o., Zimatechnik s.r.o. a LDM, spol. s.r.o. Z kazachstánské strany se akce zúčastnili představitelé AO National Company Kazakhstan Engineering, AO Zapadno-Kazahstanskaya mashinostroitelnaya kompania, AO Petropavlovsk Plant of Heavy Machine Building (PZTM). Na závěr semináře bylo mezi Kazachstánským strojírenským svazem a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS podepsáno memorandum.

Zdroj: http://abctv.kz/ru/last/soyuz-mashinostroitelej-podpisal-memorandum-s-torgovo-promy