V návaznosti na jednání řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie dne 16. 2. 2018 února, který se m.j. zabýval směřováním podpory exportu v roce 2018 a v návaznosti na jednání jednání dozorčí Rady České exportní banky dne 23. 2. 2018, které vzalo na vědomí informace o výsledcích činnosti a výsledky ČEB a.s za uplynulé období, vedení ČEB a.s. postupuje materiál o výsledcích v uplynulých obdobích. 

Autoři jsou připraveni v případě zájmu k diskuzi o budoucích možnostech Systému státní podpory exportu.

 

Příloha: Dopis a Hodnocení  ČEB a.s.