Českým výrobcům strojů a linek na výrobu technických vláken se nabízí nové možnosti spolupráce na ruském trhu. V Rusku se začíná postupně zvyšovat poptávka po kompozitních materiálech, které mají další uplatnění také v řadě civilních aplikací včetně automobilového, leteckého a lodního průmyslu, stavebnictví, vodohospodářství a dalších oblastech. české firmy mají pro toto odvětví co nabídnout.

Dne 28. února 2018 proběhla v prostorách Velvyslanectví CR v Moskvě oborová prezentace českých výrobců strojů pro zpracování technických vláken. Technická vlákna mají mimo jiné další uplatnění při výrobě kompozitních materiálů. Zástupci šesti českých firem (VUTS, GF Machinery, CEDIMA, CM-TEX, E-THERM, PKI Teplotechna Brno) a jedné slovenské společnosti (TECHNOS) představili své výrobky ruským par1nerům.

V úvodních vystoupeních viceprezident Moskevské obchodně-průmyslové komory S. Vardaňan ocenil stávající vysokou úroveň vzájemných vztahů ČR s Vládou Moskvy. Obchodní rada M' Bašta potvrdil další zájem ČR na rozvoji vzájemné spolupráce v oblastech lehkého průmyslu. Výkonný ředitel Svazu výrobců kompozitů S. Větochin poukázal na zájem ruské strany o větší propojení českých výrobců speciálních textilních strojů s ruskými výrobci kompozitních materiálů.

Návazně vystoupili zástupci českých firem se svými prezentacemi' Na závěr proběhl živý networking, při kterém účastníci akce diskutovali o konkrétních možnostech spolupráce.

Akce se zúčastnilo cca 40 osob převážně zástupců ruských firem včetně několika klíčových představitelů z daného odvětví, což mělo dobrý ohlas u českých firem.

Organizátorem prezentace, která navazovala na předchozí akce a jednání s příslušným ruským oborovým svazem, bylo Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Moskevskou Obchodně-průmyslovou komorou. Prezentace se uskutečnila na okraj moskevské výstavy ,,Composite-Expo 2018, které se české firmy zúčastnily.

I přes skutečnost, že se příslušný segment ruského trhu jeví jako perspektivní, zástupci českých firem v neformální diskuzi potvrzovali relativní složitost hledání nových projektů. Důvodem je skutečnost, že se jejich ruští zákazníci rekrutují převážně ze soukromého sektoru a jednání o nových dodávkách mají přísné kvalitativní a především velmi nízké cenové požadavky.

 

 

Zpracováno Komorou SNS podle informace ZÚ Moskva