Česká republika plánuje zintenzivnit spolupráci s Běloruskou univerzální zbožovou burzou (BUTB). Nyní má v rámci BUTB akreditaci 58 podnikatelských subjektů z České republiky. Loni realizovaly transakce v celkové hodnotě přes 29 mil. USD.

Informaci oznámil tiskový odbor burzy s odkazem na dohodu, které bylo dosaženo během jednání s velvyslancem České republiky v Minsku Milanem Ekertem. Velvyslanec během jednání poukázal na to, že obchodní a hospodářská spolupráce je jednou z klíčových složek vztahu mezi dvěma zeměmi. „V této souvislosti může být burzovní obchodování jedním z doplňkových nástrojů pro české společnosti, které by chtěly vstoupit na běloruský trh s minimálními riziky. Jsme připraveni poskytnout potřebnou pomoc pro zapojení českých podniků. Odpovídá to zájmům obou zemí,“ sdělil diplomat. Předseda představenstva Běloruské univerzální zbožové burzy Arkadij Salikov ze své strany poznamenal, že BUTB usiluje o těsnou spolupráci s českými podnikateli. „K dnešnímu dni má v rámci BUTB akreditaci 58 podnikatelských subjektů z České republiky. V roce 2017 tyto subjekty realizovaly transakce v celkové hodnotě přes 29 mil. USD. Do Čech se vyváželo převážně řezivo. Do Běloruska pak koks a uhlí. Je zřejmé, že je zde velký potenciál pro navyšování objemu obchodní výměny. Jsem přesvědčen, že s vaší podporou se nám podaří znatelně vylepšit loňský výsledek,“ podotkl předseda představenstva během jednání se šéfem zastupitelského úřadu. Strany se dále dohodly ohledně pořádání společných akcí, které by měly za cíl propagovat možnost obchodování na Běloruské univerzální zbožové burze. Milan Ekert rovněž vyzval zástupce BUTB k tomu, aby se zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a představili se zde českým společnostem.

Zdroj: http://belapan.com/archive/2018/02/21/eu_944102/