Experti OECD na zasedání 24. – 25. ledna 2018 v Paříži snížili rizikovost Běloruska ze sedmé kategorie do šesté. Díky tomu EGAP zlevní své pojištění vývozu českých exportérů do zěmě.

Hlavní roli při snížení rizikovosti Běloruska sehrála především lepšící se ekonomická situace v zemi a regionu, dále rostoucí domácí poptávka a lepší finanční situace díky finanční a energetické dohodě s Ruskem a úspěšné emisi eurobondů v průběhu roku 2017. K lepšímu hodnocení také přispěly velmi dobré platební zkušenosti Běloruska vůči exportním úvěrovým pojišťovnám (ECAs) členských zemí OECD.

„Vylepšení postavení Běloruska v rámci této klasifikace se stalo možným díky koordinovaným krokům vlády a Národní banky, které byly zaměřeny na zajištění makroekonomické stabilizace a finanční stability země. Dalším důvodem byla dobrá platební morálka běloruských podniků – importérů,“ uvedlo v reakci na oznámení OECD běloruské ministerstvo financí.

Do Běloruska pojistil EGAP jenom za posledních deset let export v hodnotě 17 miliard korun. V polovině loňského roku EGAP zrušil specifický režim pro pojišťování do této země a schvalování nových obchodů tak již probíhá ve standardním režimu.

Čeští exportéři se nebojí jít do rizikových zemí

Zájem českých společností o obchod a investice do rizikových zemí roste. Vyplývá to z dat Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Zatímco v roce 2016 EGAP pojistil vývoz zboží, služeb a investice v těch nejrizikovějších zemích za 6,3 miliardy korun, v loňském roce už objem pojištěného exportu dosáhl takřka osmi miliard. To představuje nárůst téměř o třetinu.

„Jednou z hlavních rolí EGAP je podporovat české firmy v zemích, které jsou pro komerční pojišťovny příliš rizikové. To je důvod, proč se v takovýchto případech obracejí vývozci na nás. A pokud dostaneme na stůl projekt, který má smysl, tak jej rádi pojistíme,“ vysvětluje generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Mezi nejvíce riziková teritoria, do kterých EGAP může pojišťovat, patří země zařazené experty OECD do kategorií 6 a 7. Z těchto zemí se české firmy zajímaly například o Kubu (potraviny, náhradní díly do strojních zařízení), Ukrajinu (zemědělské stroje) nebo Laos (modernizace a rozšíření vojenské nemocnice). Objem pojištěného exportu například na Kubu meziročně vzrostl o 70 procent, na Ukrajinu pak téměř o polovinu.

Za posledních deset let podpořila státní pojišťovna export do zemí v těchto dvou kategoriích dohromady za 74 miliard korun. To představuje přibližně 16 procent z celkového objemu pojištěného exportu do zemí mimo EU, který činil 455 miliard korun.

Největší podíl pojištěného exportu do zemí mimo EU za posledních deset let připadl na odvětví strojírenství, energetiky a dopravy.

V roce 2017 EGAP uzavřel pojistné smlouvy za téměř 43 miliard korun, z toho na země mimo EU připadlo 98 procent veškerých pojištěných obchodů.

Zdroj: zpracováno z TZ EGAP