Komora SNS nabízí možnost účasti v podnikatelské misi do hlavního města Kazachtánu, která se bude konat v termínu 12. – 15. 3. 2018. Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Astaně a Průmyslovým svazem Kazachstánu jsme připravili česko – kazachstánský seminář k možnostem výrobní kooperace mezi českými a kazachstánskými firmami. Vedle plenární informační části bude hlavní část semináře věnována B2B jednáním firem.

Cílem semináře je nalézt a navázat kontakty s místními partnery, kteří jsou schopni v Kazachstánu vyrobit části celků nebo výrobků, které mají české společnosti zájem prodávat na kazachstánském trhu. Touto cestou lze dosáhnout na různé formy státní podpory, jelikož kazachstánský stát v řadě programů podmiňuje možnost získání subvence místním podílem. Účast kazachstánských partnerů na jednáních bude zajišťovat Kazachstánský strojírenský svaz.

Seminář se bude konat při příležitosti prvního zasedání česko-kazachstánské  Pracovní skupiny pro průmysl nově zřízené v rámci Česko-kazachstánské mezivládní smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, která je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Projekty projednané na semináři se tak stanou předmětem podpory ze strany dané pracovní skupiny, což by mělo mít pozitivní vliv při případných jednáních s kazachstánskou administrativou. Seminář je zařazen do projektu ekonomické diplomacie MZC ČR a MPO ČR PROPED a z tohoto projektu budou pokrývány náklady s ním spojené.

Níže naleznete závaznou přihlášku, firemní profil a předběžný program podnikatelské mise. Vyplněnou přihlášku a profil prosím zašlete na obvyklou elektronickou adresu trushko@komora.cz .

 Termín uzávěrky s ohledem na potřebu dostatku času na vyhledávání potenciálních partnerů jsme stanovili na 15. 2. 2018.

Program mise

Příhláška

FIremní profil