Ruská federace je dlouhodobě nejvýznamnějším trhem pro českou agrární produkci mimo Evropskou unii. Jde o obrovský nenasycený trh, kde mají české potraviny, suroviny a zemědělské a potravinářské technologie skvělé jméno. Rusové oceňují kvalitu českých výrobků za dostupnou cenu a slovanskou blízkost, která nám dává konkurenční výhodu oproti jiným evropským zemím. Bez ohledu na složitost aktuální situace, spolupráce s Ruskem v agrární oblasti pokračuje, a to jak formou exportu, tak v podobě společných projektů.

Nejen z výše uvedených důvodů, ale také protože české agrární firmy mají o ruský trh velký zájem, je Rusko jednou z prvních zemí, kam Ministerstvo zemědělství vyslalo svého zemědělského diplomata – paní Nikolu Hruškovou. Přítomnost našeho člověka v teritoriu, který je bezprostředně k dispozici českým agrárním firmám, je jedním z nejefektivnějších nástrojů podpory Ministerstva zemědělství. K rozvoji vzájemné spolupráce pomáháme také prostřednictvím podnikatelských misí do ruských regionů, incomingových misí ruských podnikatelů do České republiky nebo podporou účasti na veletrzích v Rusku.

Za perspektivní aktuálně považujeme spolupráci v oblasti chovu skotu, výstavbu farem, export genetického materiálu a speciální výživy pro zvířata, dodávky zemědělské techniky, výstavbu minipivovarů nebo třeba dodávky technologií do potravinářských závodů. V poslední době naši ruští partneři taktéž poptávají spolupráci v oblasti akvakultury, ekologického zemědělství, plemenářství a dalších specifických oborech.

Mezi českým a ruským ministerstvem zemědělství je ustanovena Pracovní skupina pro zemědělství na úrovni náměstků ministra, která je jednou ze stálých skupin Mezivládní komise. Jde o platformu, díky které můžemenapřímo řešit aktuální otázky a pomáhat českým firmám uspět na ruském trhu.

 

Autor: Marian Jurčeka, ministr zemědělství ČR