Společnost ZETOR TRACTORS a.s. jedná o spolupráci s novým partnerem na dodávku a výrobu traktorů ZETOR v Rusku. Intenzivní jednání o navázání spolupráce probíhají se společností Kovrov Electromechanical Plant (KEMP) z Vladimirské oblasti v Rusku východně od Moskvy. Předmětem jednání je dodávka komponentů traktorů ZETOR a následná montáž strojů v partnerském závodě. Aktuálně je na cestě do Ruska první zásilka komponentů. Vstup na ruský trh považuje společnost za významný milník v dějinách značky.

Do Ruska poputuje v průběhu letošního roku přes 100 sad komponentů traktorů ZETOR modelové řady FORTERRA 135 v emisním řešení STAGE IIIA. K finální kompletaci strojů dojde až v montážních halách společnosti KEMP. Smontované stroje se následně budou na ruském trhu prodávat pod označením ANT-ZETOR F4135. První traktory se k zákazníkům dostanou ještě v tomto roce. Do budoucna se plánují dodávky traktorových komponentů určených k montáži strojů partnerskou společností v Rusku.

„V poslední dekádě bylo do Ruska vyvezeno několik kusů traktorů ZETOR, vnímáme proto aktuální jednání s novým ruským partnerem jako historický milník značky ZETOR. Od vstupu na ruský trh si slibujeme posílení pozic značky v oblasti se silným potenciálem vybudovat si zde své místo na trhu,“ objasnila Margaréta Víghová, ředitelka Úseku korporátní komunikace ZETOR TRACTORS a.s. Do budoucna se předpokládá možnost dodávek dalších komponentů ruskému partnerovi, s největší pravděpodobností půjde o motory a převodovky, které budou společně s díly společnosti KEMP a lokálních výrobců tvořit základ pro stroje místní výroby.

„V tuto chvíli je na cestě do Ruska první zásilka několika strojů. Následně našemu partnerovi na místě pomůžeme s nastavením výrobních procesů a postupů, aby byla zachována a udržena vysoká kvalita montovaných strojů. Po nějakou dobu tak budou v Rusku působit naši odborníci. Nutno podotknout, že se v žádném případě nejedná o přesun montáže či rozšíření montážních hal společnosti ZETOR TRACTORS a.s. mimo oblast České republiky,“ upřesňuje Margaréta Víghová.

Nový ruský partner ZETORU, společnost KEMP, se specializuje na výrobu hydraulických systémů a komponentů, CNC strojů, pojízdných nakladačů a komponentů určených pro univerzální robotické sestavy. Kromě homologací vyrobených strojů na území Ruska bude KEMP zajišťovat také veškeré obchodní a servisní záležitosti spojené s traktory ANT-ZETOR. Výrobní a montážní haly se vyskytují v městě Kovrov, které leží východně od Moskvy.

Traktory v Rusku naleznou své uplatnění na živočišných či rostlinných farmách, v komunálních službách i ve stavebnictví.

Se vstupem do Ruska pokračuje expanze značky ZETOR na nové trhy. Jen v několika posledních měsících oznámil ZETOR vstup na trhy, jakými jsou Írán, Myanmar, Izrael, Zambie a nově také Rusko. Jednání pokračují i v dalších oblastech Asie a Afriky.

„Strategická odbytiště značky ZETOR se nacházejí v západní Evropě a Severní Americe. Zde usilujeme o posílení našich pozic, což se postupně daří i napříč celkové odbytové krizi zemědělských strojů, která už téměř 3 roky přetrvává. Potenciál však vidíme i na nových trzích, proto nás těší, že zejména na trzích, kde ZETOR historicky působil, vnímají naše stroje stále pozitivně a obchodní partneři jsou nakloněni k hledání cest ke spolupráci,“ dodává Margaréta Víghová.

Zdroj: Zetor