Bělorusko a Česká republika se dohodly na tom, že budou rozvíjet spolupráci v oblasti zemědělství. Příslušné dohody bylo dosaženo během 9. zasedání bělorusko-české smíšení komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. „Dohodli jsme se na prohlubování spolupráce v oblasti veterinární a fytosanitární, dále v oblasti odborného vzdělávání zemědělců. Byly zváženy návrhy českých společností, týkající se budování mléčných farem a chovných komplexů na území Běloruska. Jednalo se také o účasti České republiky na mezinárodním agrárním veletrhu Belagro-2017, která se bude konat v Minsku,“ uvedla tisková služba běloruského ministerstva zahraničí. Předmětem jednání se stala také očekávaná účast Běloruska na MSV 2017 v Brně a podnikatelský den Běloruska, který by se měl uskutečnit v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. „Zvláštní pozornost byla věnována spolupráci obou zemí v energetické sféře. Bylo zdůrazněno, že v poslední době jsou české společnosti nejen dodavateli energetických zařízení, ale stále častěji také vystupují jakožto přímí investoři. Strany projednaly možné varianty výstavby vodních elektráren v Bělorusku českými společnostmi,“ dodala tisková služba. Strany během jednání rovněž zvážily perspektivy společné výroby automobilových součástek pro potřeby českých a běloruských podniků. Akce proběhla ve dnech 16. až 17. května v Praze. Běloruské delegaci předsedal náměstek ministra zahraničí Jevgenij Šestakov.
Zdroj:http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-chehija-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-selskohozjajstvennoj-sfere-247962-2017/