Přesto, že tak zvané „malé EXPO“ – s ohledem na délku trvání akce a její další specifika – je svým pojetím čistě NEKOMERČNÍ záležitostí, všichni, kdo sem přijíždí v pozici účastníků či jako návštěvníci, mají jednoznačně na mysli právě marketingové a prodejní cíle svých společností. Na EXPO firmy prezentují své technologie v tričku „národního týmu“, to má dobrý zvuk pro jejich byznysové aktivity v delším časovém období.

Také možnost nalézt na jednom místě „výkladní skříně“ více než stovky zemí, přičemž v řadě případů se jedná o průmyslově nejvyspělejší státy světa, je příležitostí, kterou by ten, kdo má zájem držet prst na pulsu doby – tedy, vědět o  špičkových produktech v oblasti energetiky – neměl vynechat ve svém kalendáři.

Stejně jako „Český pavilon“, kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR představuje „chytrá“ řešení každodenních či aktuálních problémů a potřeb v oblasti energetiky, budou v dalších pavilonech zúčastněných zemí exponáty a jejich výrobci, se kterými je možné na místě se seznámit a tohoto seznámení využít k navázání dialogu o případné kooperaci v budoucnosti.

Téma využití energie z bezemisních a obnovitelných zdrojů je na pořadu dne i v samotných zemích SNS. Bělorusko se chce zbavit závislosti na ruském plynu, staví v zemi jadernou elektrárnu a aktivně prosazuje hydroenergetiku. Pro tamní novou výstavbu hydroelektráren také dodávají české firmy. V Rusku je využití jádra tradiční, řada českých firem dodává pro tamní kolos Rosatom, který se mimo jiné poohlíží i po zelených projektech. Vstoupil do větrné i malé vodní energetiky. Rusko je zároveň historicky prvním spolupořadatelem byznysového programu EXPO, což nabízí řadu možností pro české firmy otevřít témata energetické spolupráce a jednat o zakázkách jak v Rusku samotném, tak možnostech společného vývozu na třetí trhy v rámci Eurasijské unie i světa. Samotný Kazachstán tlačí na zelenou ekonomiku již několik let. Do značné míry má transformaci rozhýbat EXPO.

Český pavilion na EXPO proto nabízí pro české firmy řadu forem prezentace. Tým komisaře české účasti realizováním vládou schváleného projektu umožňuje zájemcům (tedy i firmám, které nejsou na akci zastoupeny exponátem) možnost připravit si svoji odbornou prezentaci na půdě českého pavilionu. Chceme otevřít českým vývozcům dveře k novým partnerům a kontaktům – z řad světové energetické elity i zemí SNS. Pro firmy jsme připraveni po dohodě nabídnout konferenční prostory a pomoci jejich prezentaci vůči světové energetické špičce. Kromě toho je možné využít služeb české restaurace, která je součástí pavilonu. Při včasném zaregistrování si termínu akce u organizačního týmu komisaře lze čerpat i některé další „benefity“, včetně úhrady části nákladů přednášejícího na semináři.

EXPO Astana 2017 je sice pouze tříměsíční záležitostí, ale tři měsíce poskytují dostatek času na nalezení termínu prezentace firmy, vyhovujícího všem zainteresovaným. Nepochybuji o tom, že nevyužít této možnosti by bylo chyba!

 

ZDROJ: příloha deníku E15 - Energie Budoucnosti EXPO ASTANA:

http://img.e15.cz/static/editions/pdf/52/2017/E15-PRILOHY-2017-05-19.pdf