Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. společně s Komerční bankou a.s. a ve spolupráci s velvyslanectvím Kazachstánu v České republice a PETERKA&PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. zvou na seminář jehož cílem je poukázat na „Možnosti rozvoje česko-kazachstánské obchodně-ekonomické spolupráce“.

Na setkání, které se uskuteční 21. října 2015 v prostorách KB a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33, v zasedací místnost 107,

vystoupí:

  • Serikzhan A. Alikhanov, rada Velvyslanectví Kazachstánu v ČR – „Investiční potenciál zemědělsko-průmyslového komplexu Kazachstánu“
  • Petr Ježek, ředitel Odboru zahraničně obchodní spolupráce
    MZe ČR – „Spolupráce ČR a Kazachstánu z pohledu MZe ČR“
  • Karel Wister, expert financování obchodu, Komerční banka a.s. – „Kazachstán – specifika financovaní“
  • Zuzana Potočková, advokátka, PETERKA&PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. – „Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Kazachstánem“
  • Hana Hikelová, ředitelka Odboru PR a komunikace EGAP a.s. – „Kazachstán – podmínky pro pojišťování exportu“

Účast na semináři je bezplatná, uzávěrka přihlášek 16. 10. 2015, počet míst limitován.

Na seminář zvou Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. a Komerční banka a.s. ve spolupráci s velvyslanectvím Kazachstánu a PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

Přílohy:

seminar-peterka-kazachstan2015-program.docx
seminar-peterka-kazachstan2015-prihlaska.docx