Společnosti Areva a KazAtomProm podepsali novou strategickou dohodu, která má posílit vzájemnou spolupráci v oblasti kazašské těžby uranu. Dohoda otevírá nové příležitosti pro rozvoj a posílení jejich společného podniku Katco. K podpisu došlo v Astaně předsedou společnosti KazAtomProm, Askarem Zhumagaliyevem, a výkonným ředitelem Arevy, PhillippeKnochem. Podle obou firem tato nová smlouva „splňuje zájmy Kazachstánu i Francie, otevírá nové příležitosti pro budoucí rozvoj a posiluje efektivní spolupráci“. Společný podnik Katco je vlastněn z 51 % Arevou a 49 % podílu patří kazašskému KazAtomProm. Katco, bylo založeno roku 1996 za účelem získávání uranu v oblasti pouště Moyinkum, která se nachází v jižní části Kazachstánu. Strategická dohoda mezi stávajícími partnery byla podepsána 2008 a zajistila rozšíření těžby z 1500 tU na 4000 tU za rok. Knoche uvedl, že nová úmluva by měla dát společnému podniku novou dlouhodobou perspektivu s rozvojem projektu Jižní Tortkuduk (SouthTortkuduk). Výsledkem bude rozšíření produkce pro následující dvě dekády.

ZDROJ:http://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/areva-kazatomprom-rozsiruji-svoji-uranovou-spolupraci/