Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) pojistí výstavbu závodu IPK na výrobu polyetylentereftalátu ve městě Ivanovo v Rusku. Českým vývozcem je společnost Unistav Construction, a.s. a hodnota smlouvy o vývozu činí přibližně 3,5 mld. korun. Dovozcem je ruská společnost Polyester Plant Ivanovo a dlužníkem je ruská banka Vněšekonombank, která je specializovanou úvěrovou institucí  100% vlastněnou ruským státem.

„Jde o největší pojištěný obchodní případ do Ruska za poslední roky. Z pohledu rizika splňuje všechny podmínky, které jsme stanovili pro podporu exportu do Ruské federace. Dlužníkem je čtvrtá největší ruská banka podle výše aktiv,“ říká k případu předseda představenstva EGAP Jan Procházka a dodává: „Na české straně je silný exportér, se kterým má EGAP pozitivní zkušenosti z minulých projektů, výhodou projektu je také spolupráce s německou stranou.“

Financující bankou je Československá obchodní banka. Jan Nývlt, ředitel Exportního financování ČSOB k uvedené transakci uvádí: „Jedná se o velmi zajímavý projekt, který je z obchodního hlediska i finanční struktury velmi dobře připraven. Jsme rádi, že jsme jej mohli podpořit.“

Předmětem dodávky je výstavba průmyslových objektů – technologických hal, zařízení na přípravu technické vody, čistírny odpadních vod, záložního energobloku, skladu odpadů z výroby, vodojemu atd.. Do závodu bude pak  osazena technologie od německého dodavatele UHDE INVENTA-FISCHER GMBH ze skupiny ThyssenKrupp s dobrými referencemi na podobné projekty např. v Turecku, Vietnamu a USA. Dodávka německé technologie je předmětem samostatného kontraktu a bude financována konsorciem německých bank s pojištěním německé úvěrové pojišťovny Euler Hermes.

Závod IPK je projektován na kapacitu až 205 tisíc tun polyesterového střižového vlákna a doplňkem bude granulát pro výrobu PET lahví. Produkce závodu je určena prioritně pro ruský trh a měla by pokrýt až 80 % jeho potřeby, část výroby bude určena také pro export.

Závod bude umístěn mimo obydlenou oblast, v nově vznikající průmyslové zóně u obce Vičuga v Ivanovské oblasti, cca 360 km severovýchodně od Moskvy a 30 km jižně od města Kinešma, říčního přístavu na řece Volze. Lokalita má dobré napojení na stávající dopravní infrastrukturu.


 

EGAP, a.s. je státní úvěrovou pojišťovnou, která zajišťuje podporu českého exportu především do zemí mimo EU. Za 25 let své existence pojistila export za více než 800 mld. korun do stovky zemí světa. V loňském roce pojistila export do 39 zemí v hodnotě téměř 32 mld. korun. Pojištěný export do Ruské federace byl v hodnotě 5,7 mld. korun.

UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. je významná česká stavební společností založená v roce 1990 a EGAP s ní již má pozitivní zkušenosti z minulých projektů. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci hotelu a dále výstavbu závodu na výrobu lepenky, vše v Ruské federaci.

Financující bankou je Československá obchodní banka, a. s.. ČSOB patří mezi největší komerční banky zabývající se financováním mezinárodního obchodu.

Dlužníkem je Vněšekonombank - státem vlastněná specializovaná úvěrová instituce, přes kterou ruská vláda prosazuje svoji hospodářskou politiku a poskytuje úvěry na prioritní projekty. Členem její dozorčí rady je ruský premiér D. Medvěděv. Jedná se o čtvrtou největší banku dle výše aktiv v Ruské federaci.

Hana Hikelová

Tisková mluvčí EGAP