V těchto dnech začala v Třineckých železárnách příprava další dodávky kolejnic pro modernizaci a rekonstrukci železniční tratě Baku – Tbilisi - Kars v Ázerbájdžánu. Na její výrobu se do hutě přijeli podívat zástupci státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), která celý projekt pojistila.


Zakázka pro státní železnici v Ázerbájdžánu patří k největším pojištěným vývozním projektům EGAP. Generální opravu železniční tratě v celkové délce přesahující 600 km realizují firmy ve skupině Moravia Steel – Třinecké železárny. Projekt navazuje na nyní dokončovanou rekonstrukci trati Baku-Bejuk - Kijasik v délce 300 kilometrů, druhá etapa povede až k íránské hranici, kde je členitý horský terén.


„Zakázka pro Ázerbájdžánské železniční dráhy (AŽD) spočívá v kompletní dodávce železničního svršku a stavebně montážních prací, její část tvoří i dodávky kolejnic a dalších výrobků produkce Třineckých železáren,“upřesňuje Mojmír Kašprišin, místopředseda dozorčí rady společnosti M-Steel Project, která celou akci zastřešuje. Veškeré stavebně montážní práce na první etapě budou dokončeny letos v červnu. Druhá etapa skončí počátkem roku 2019. Spolupráce s EGAP začala v roce 2011, kdy pojistil rekonstrukci první etapy. Na základě dobré reference byl pak stejný model použit i pro etapu druhou. Celková hodnota obou kontraktů přesahuje 750 milionů eur.

Zástupci státní pojišťovny si během návštěvy v huti prohlédli výrobní provoz válcoven, kde z třinecké oceli vznikají kolejnice a další produkty mimo jiné také právě pro Ázerbájdžán.

„Aktuálně jde o největší projekt, který jsme pojistili, je garantován státní zárukou Ázerbájdžánu. První etapa rekonstrukce železnice je skvělou referencí a jsem rád, že české firmy získaly i tuto druhou etapu. Pojistné rozhodnutí jsme vydali v prvním čtvrtletí tohoto roku,“komentoval tento obchodní případ generální ředitel EGAP Jan Procházka. „Jednou ze silných stránek tohoto projektu je to, že díky němu mají dlouhodobě práci stovky lidí v Moravskoslezském kraji,i proto jsem rád, že jsem výrobu v Třineckých železárnách mohl vidět,“ doplnil Jan Procházka. Kromě Třineckých železáren se na projektu podílí dalších více než 10 českých firem a je financován klubem šesti českých bank.

 

Jan Procházka, předseda představenstva společnosti EGAP si z prohlídky odnesl třícentimetrový profil z kolejnice pro Ázerbájdžán.

 

Třinecké železárny vyrábí nejvíce oceli v České republice. Přes 60 % produkce směřuje na export. V roce 2015 činily tržby z prodeje výrobků a služeb téměř 37 miliard korun.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) je státní úvěrovou pojišťovnou, která svým pojištěním podporuje především český export do zemí mimo Evropskou unii. Za 25 let své existence pojistila export do více než stovky zemí světa v hodnotě přibližně 800 miliard korun.

Zdroj: Společná tisková zpráva EGAP a Třineckých železáren, foto: EGAP