Ruský zemědělský web DairyNews uspořádal ve spolupráci s českou agrární diplomatkou v Moskvě tzv. Český týden. V rámci projektu byly na webu publikovány rozhovory s předními českými odborníky z oblasti zemědělství a mlékárenství, na které se web specializuje. Rozhovory se zaměřovaly na nejrůznější aspekty produkce a zpracování mléka v ČR, úspěšné příklady spolupráce s Ruskem, stav mlékárenského sektoru v EU (po zrušení mléčných kvót a zavedení ruského embarga) a další související otázky. 

Všechny články v rámci českého týdne jsou k dispozici na webu: http://www.dairynews.ru/news/nedelya_chekhii/  

Komora SNS pořídila překlad rozhovoru s Nikolou Hruškovou, zemědělskou diplomatkou ČR v Moskvě. Materiál byl v překladu krácen o informace o stavu mlékárenského průmyslu v ČR.
 

Rozhovor s Nikolou Hruškovou, agrární diplomatkou ekonomického úseku velvyslanectví České republiky v Moskvě.

Nikola Hrušková je odbornicí z České republiky s výtečnou znalostí ruštiny. V interview pro TheDairyNews pohovořila mimo jiné o úspěších česko-ruské spolupráce, o cílech, které si před sebou vytýčila či o aktuální situaci v českém mlékárenském průmyslu.

DN: Povězte o náplni vaší práce na velvyslanectví České republiky.

Na velvyslanectví se moje pozice jmenuje agrární diplomatka. Je to nový projekt našeho ministerstva zemědělství. V letošním roce byla první čtveřice takovýchto diplomatů vypravena na čtyři zastupitelské úřady republiky ve světě. Já jsem zamířila do Moskvy, mí kolegové pak do Číny, Srbska a Saudské Arábie. Další tři agrární diplomati dorazí v letošním roce na česká velvyslanectví v USA, Libanonu a Japonsku. Naším hlavním posláním je pomáhat českým společnostem, podnikajícím v oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu a souvisejících technologií, pronikat na trhy dalších zemí. Pomáhat znamená vyhledávat vhodné partnery, užitečné informace a příležitosti, radit společnostem během procesu vyřizování různých certifikátů a být obecně nápomocen rozvoji jejich činnosti.

DN: Přineslo takové posílení česko-ruské spolupráce již nějaké první výsledky?

Na pozici jsem nastoupila v únoru roku 2016, takže bilancovat výsledky je zatím poměrně předčasné. Nicméně v loňském roce vývoz české zemědělské produkce do Ruska začal opět růst po výrazném propadu, ke kterému došlo v roce 2015. Roste také export zemědělských strojů. Co se týče konkrétnějších úspěchů, podařilo se nám například navázat určité vztahy v oblasti dovozu českého piva. Nedávno jsme se také vrátili z Baškortostánu, kde byla podepsána dohoda o dodávkách inkubačních vajec. To jsou první dílčí úspěchy.

DN: Máte nějaké konkrétní úkoly, týkající se rozvoje spolupráce v oblasti mlékárenství?

V této oblasti je nyní situace velice složitá kvůli platnému potravinovému embargu. Snažíme se podporovat alespoň genetiky a dodavatele technologií, což také napomáhá rozvíjet vztahy v mlékárenství.

DN: Jakou základnu odborníků máte k dispozici a v jakých oborech jste připraveni spolupracovat?

Česko může nabídnoutsvé bohaté zkušenosti s genetikou, technologiemi i technikou. Zkušenosti českých společností a odborníků mohou být využity například při budování farem na klíč, dodávkách kvalitního vybavení a strojů, krmiv, dále pak v oblasti šlechtění, veterinářství a dalších.

DN: Působí již dnes v Rusku nějací odborníci, pomáhající zemědělcům například s genetikou a technologiemi?

Pokud se nepletu, v blízké budoucnosti by mělo být uvedeno do provozu vzdělávací Centrum pro chov plemenného skotu v Samaře. Jde o společný česko-ruský projekt. Jsou zde také české firmy, které vyváží genetický materiál či nabízejí konzultační a další služby v dané oblasti.

 DN: Jak se čeští producenti vyrovnali s embargem?

Nepletu-li se, tak nikdo z nich nepozastavil svojí činnost, neopustil trh. Je to pochopitelně komplikovaná situace, ovšem výrobci se snaží hledat jiné trhy. Nikoli v rámci Evropské unie, kde je dostatek vlastního mléka. Jedná se například o Čínu, země západního Balkánu či Blízkého východu. 

DN: Jaké výrobky se vyváží?

Vyvážíme mléko jakožto surovinu, sušené mléko, sýry a výrobky s delší dobou trvanlivosti. Do Ruska jsme dříve vyváželi především plísňové síry, smetanu a další mléčné výrobky.

DN: Máte zkušenosti s vysíláním z České republiky do Ruska či naopak odborníků v oblasti mlékárenského průmyslu?

Podobné kontakty by byly samozřejmě dobré. U nás máme takových expertů hodně a Rusko na tom bude zřejmě podobně. Existují příklady spolupráce, kdy si čeští a ruští odborníci vyměňují mezi sebou zkušenosti například v oblasti genetiky dojných plemen skotu, bohužel jich ale zatím není mnoho.

DN: Jak dlouho působíte v zemědělském sektoru a odkud čerpáte takové množství dat?

Dříve jsem působila na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Tam jsem se nevěnovala přímo zemědělství, nýbrž zemědělským a dalším technologiím. Nyní jsem už téměř dva roky na Ministerstvu zemědělství. Úřad v čele s naším ministrem se snaží úzce spolupracovat se zemědělci, zemědělskými podniky a asociacemi. Mluvit s nimi o jejich problémech, přáních, zajímat se o jejich mínění a diskutovat o způsobech zlepšování jejích výsledků. Já a mí kolegové se rovněž snažíme scházet se a hovořit se společnostmi, protože je to způsob, jak se dostat k těm nejdůležitějším a pravdivým informacím o situaci v zemědělství.

DN: Jmenujte české společnosti, které jsou lídry v oblasti genetiky či dodávek zařízení.

CBS - Czech BreedingServices, NTG AGRI, ZOOSERVIS, Genoservis Rusko a další. Všechny tyto společnosti se věnují dodávkám genetického materiálu. Zařízení pro podnikatele v mlékárenském průmyslu dodávají společnosti Mega a VPS Engeneering. V oblasti výstavby farem je velmi dobře známa společnost Bauer Technics, která již v Rusku postavila několik farem na klíč. Dále pak společnosti jako FarmTech, Agrico nebo Brunthaller. 

DN: Mají čeští výrobci a zpracovatelé mléka zájem o Rusko z hlediska investování?

České společnosti z této oblasti prozatím většinou působí bezprostředně na území České republiky a na zahraničních trzích neinvestují.

DN: Jaké před Vámi stojí úlohy, jakožto před zemědělským atašé?

Pokud bych to měla říct zkráceně, tak je mojí úlohou pomáhat českým společnostem vyvážet na ruský trh a vytvářet zde společné projekty v oblasti zemědělství.

DN: Můžete jmenovat regiony, s nimiž se Vám dobře komunikuje?

Máme dobré zkušenosti se všemi regiony, s nimiž jsme spolupracovali. V loňském roce delegace našich podnikatelů navštívila Krasnodarský kraj, v letošním roce pak Samarskou oblast a Baškortostán. Jednalo se o velmi úspěšné cesty.

DN: Jak byste ohodnotila stav ruského mlékárenského průmyslu?

Jako spotřebitel mám osobně ruské mléčné výrobky ráda. Nabídka je zde širší, nežli v České republice, což je dáno pravděpodobně tím, že v Rusku je 140 milionů spotřebitelů, zatímco v Čechách je jich jen 10 milionů. Velký asortiment je vždy výhodou pro zákazníka. Ovšem nabídka sýrů mi nepřijde jako dostačující. Na druhou stranu se mi nelíbí velká nestabilita ruského trhu. Již během několika týdnů či měsíců od uvedení na trh může produkt, který vám zachutnal, zmizet z prodeje.

Ve funkci agrární diplomatky jsem stihla navštívit několik farem a nabyla jsem dojmu, že při příjezdu delegace se hostitelé snaží ukázat jen to nejlepší. Je to běžné. Například v Kaliningradské oblasti jsem navštívila novou farmu. Byla velmi dobrá, podobala se těm českým. Byla jsem v Krasnodarském kraji i Baškortostánu, kde vybudovala farmu česká společnost FarmTech. Farmy, na nichž pracovali české potažmo evropské společnosti, jsou skutečně velmi kvalitní. Nejsou ale všude.

Navštívila jsem také mléčný závod v Krasnodarském kraji. Hlavní rozdíl shledávám v tom, že zatímco v českých podnicích často všechny činnosti vykonávají stroje, v těch ruských stroje střídají lidi. Ti totiž potřebují zaměstnání.

DN: Bylo by možná dobré pozvat sem české technology, aby naučili naše sýraře vyrábět takovou produkci.

Myslím, že si budou chtít zachovat své recepty v tajnosti.

DN: Co říkáte na Rusy? Žije se vám tady komfortně?

Ano. Dříve jsem během studií strávila půl roku v Petrohradu, cestovala jsem po zemi a oblíbila si to tady. Proto jsem si jako svojí destinaci zvolila právě Rusko.

DN: Jaké očekáváte, že se dostaví výsledky vaší činnosti po uplynutí dalších několika let?

Když pomůžu novým českým společnostem a jejich výrobkům dostat se na ruský trh či se zde postaví česká farma nebo závod – bude to dobrý výsledek. Vždy je lepší pozorovat reálné, hmatatelné výsledky.

Zdroj: http://www.dairynews.ru/news/agrarnyy-diplomat-intervyu-s-nikoloy-grushkovoy-pr.html 


O projektu: Český týden na DairyNews

Mimo rozhovoru se zemědělskou diplomatkou v Moskvě N. Hruškovou si během Českého týdne měli ruští čtenáři možnost přečíst si v posledním únorovém týdnu interview s tehdejším prezidentem Potravinářské komory ČR M. Tomanem, předsedou Svazu českého strakatého skotu a zároveň prezidentem Světové federace strakatého skotu (WSFF) J. Kučerou a dále s několika zástupci českých firem. Např. s ředitelem firmy Genoservice Corp. L. Grussmannem, představitelem firmy Brazzale Moravia R. Brazzalem a také regionálním představitelem Obchodně-průmyslové komory Ruska v České republice V. Mikojanem. Prezentace v rámci Českého týdne na webu  DairyNews tak byla skvělou příležitostí pro zviditelnění aktivit českých firem. I přes přetrvávající zákaz dovozu mléčných výrobků a dalších potravin ze zemí EU do Ruska, se totiž evropské firmy snaží udržovat povědomí o své produkci. Nejpopulárnější z článků měly celkovou návštěvnost okolo 2500 čtenářů.