XVI. ročník Česko-ruského plesu proběhl 23. února v paláci Žofín za reprezentativní účasti zástupců česko-ruských podnikatelských kruhů. Mezi hosty nechyběli ani zástupci politické reprezentace. Spolu s představiteli firem, bylo možné v sálech palace Žofín potkat známé osobnosti politiky v čele s ministrem průmyslu a obchodu ČR Janem Mládkem, s náměstky z ministerstev, poslance a senátory Parlamentu ČR. Plesu se take zúčastnili velvyslanci a vedoucí zastupitelských úřadů postsovětských států akreditovaných v Praze.
XVI. ročník plesu se uskutečnil pod záštitou: Velvyslanectví Ruské federace v České republice, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, místopředsedy PSP ČR Mgr. Radka Vondráčka, starosty Městské části Praha 1 Ing. Oldřicha Lomeckého, radního hlavního města Prahy Jana Wolfa

Akci tradičně organizuje Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS, která pomáhá českým firmám vyhledávat partnery v zemích bývalého Sovětského svazu. Tuto společenskou platformu vytvořila před lety Komora SNS pro maximální využití obchodních kontaktů a vazeb v česko-ruských vztazích. Dnes díky své vysoké kulturní a umělecké úrovni patří Česko-ruský podnikatelský ples mezi nejvíce oceňované akce svého druhu v Praze. “Máme za sebou šestnáct úspěšných ročníků. Perfektní průběh jednotlivých plesů je pro nás vždy závazkem pro následující kolo,” říká František Masopust, výkonný ředitel Komory SNS. Hosté si tradičně chválí nejen bohatý kulturní program, ale i příjemnou atmosféru večera, která na Žofíně panovala i letos. Ples členům a partnerům Komory SNS umožňuje setkání v neformálním prostředí a možnost více se poznat v osobní rovině. Logicky tak doplňuje o příjemný galavečer řadu odborných seminářů a podnikatelských misí, pořádaných Komorou SNS, na kterých se setkávají v průběhu roku v rámci pracovní roviny.

„Letošního plesu se zúčastnilo přes 500 pozvaných hostů – top manažérů tuzemských i ruských firem a politiků. Dlouholetou tradicí, úrovní organizace a umělců, které se nám podařilo získat, se ples dnes řadí k nejvýznamnějším společenským událostem v roce. Pro naše členy a partnery se nám podařilo zajistit komunikaci na všech úrovních, což považuji za úspěch,“ dodává František Masopust, výkonný ředitel Komory SNS.

Hvězdy letošního programu:
Pop operní skupina LA GIOIA
Leona Machálková
Moondance Orchestra Martina Kumžáka a jeho sólisté Dasha, Naďa Wepperová, Michal Cerman, Dušan Kollár

Vedení a sekretariát Komory SNS děkují všem účastníkům plesu a zejména sponzorům, díky jejichž podpoře se XVI. ročník plesu mohl uskutečnit.

 Partneři XVI. ročníku plesu:


Hlavní partner: Škoda JS a.s.

Významní partneři: Komerční banka a.s., Mach drůběž a.s., Česká exportní banka a.s., GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, I.B.C. Praha spol. s.r.o., Mavel a.s.

Partneři: Sberbank CZ a.s., Československá banka a.s., FANS a.s., SIGMA GROUP a.s., SIGMA PUMPY HRANICE s.r.o., EGT Express CZ s.r.o., PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Kliniken Nordoberpfalz AG, PRK Partners s.r.o., Imperial Karlovy Vary a.s., Exportní a garanční pojišťovací společnost (EGAP), YURGA ALLIANCE, PSJ a.s., Karma Český Brod a.s., NIELSEN MEINL s.r.o., CZECH HERMEX s.r.o., PSG-International a.s., Lekvi & Partners s.r.o., EKOTECHNIK Czech s.r.o., Thermona spol. s.r.o., Raiffeisenbank a.s., CH-MONT s.r.o., Zimatechnik s.r.o., Mark2 Corporation Czech a.s., ZPA Pečky a.s., Karex a.s., Granát Turnov, Progres Partners Advertising s.r.o., Handl & Handl s.r.o., Dallmayr Vending & Office k.s.;

FOTOREPORTÁŽ: