Smíšená komise přinesla nové nápady a tendence rozvoje vzájemných vztahů s Ázerbajdžánem. Ve svém komentáři uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR klíčové body závěrečného protokolu z jednání komise. Zasedání komise se v rámci cesty do Ázerbajdžánu zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Na pracovní návštěvě do Baku ministra doprovázela podnikatelská mise, kterou  spoluorganizovala Komora SNS ve spolupráci s SPD ČR.

Informace o výsledcích 4. zasedání česko-ázerbájdžánské Smíšené komise pro hospodářskou, vědecko-technickou a kulturní spolupráci (Smíšená komise)

V pořadí již 4. zasedání česko-ázerbájdžánské Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 17. - 18. ledna 2017 v rámci pracovní návštěvy ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v Baku. České straně předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, ázerbájdžánskou stranu vedl náměstek ministra hospodářství Sahil Babayev. Jednání byli přítomni pouze experti z obou stran, za českou stranu se zasedání zúčastnili zástupci ministerstva zahraničních věcí, ministerstva zemědělství, ministerstva dopravy, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, také ministerstva obrany. Zasedání se uskutečnilo po roce a 4 měsících.

V rámci přípravných jednání expertů dne 17. ledna 2017 bylo dojednáno finální znění Protokolu. Významnou částí protokolu se stal článek k energetice, který ocenil význam Jižního plynového koridoru a dodávek ropy do Kralupské rafinérky a zdůraznilspolupráci v oblasti alternativních zdrojů energie (podpora spolupráce s českou společností Mavel). Dále se podpořilo urychlení podpisu bilaterálního dokumentu mezi ČR a Ázerbájdžánem o spolupráci v oblasti energetiky.

Ázerbajdžán je dnes po Ruské federaci druhým největším dodavatelem ropy do České republiky, dodává téměř třicet procent naší celkové spotřeby ropy. Je tak jedním z klíčových garantů energetické bezpečnosti České republiky,“ řekl ministr Mládek v průběhu česko-ázerbajdžánskéhop business fóra

Článek Protokolu ke spolupráci v oblasti zemědělství nastínil plánovanou oborovou misi z oblasti zemědělství v čele s náměstkem ministra zemědělství do Ázerbájdžánu v první polovině roku 2017 a též incomingovou misi ázerbájdžánských firem na český veletrh Země živitelka.

Plenární zasedání Smíšené komise dne 18. ledna zahájil ministr Jan Mládek společně se spolupředsedy Komise Jiřím Kolibou a Sahilem Babayevem. Úvodní diskuze o vzájemných obchodních vztazích a podpoře ČR vstupu Ázerbájdžánu do WTO ukázala, že je potřeba se multilaterálními otázkami zabývat i v rámci Komise. Ministr Mládek zmínil, že tato problematika je důležitá především z hlediska perspektivy ochrany zemědělských produktů v Ázerbájdžánu. ČR jakožto vývozce zpracovatelské techniky by tuto oblast měla náležitě sledovat.

V průběhu zasedání se strany shodly na názoru, že ačkoliv pokles obratu vzájemného obchodu za poslední rok (až o -58 %) byl způsoben především odstávkou rafinérky v Kralupech nad Vltavou, je potřeba se zaměřovat i na rozvoj spolupráce v neropných sektorech ekonomiky.

Delegace projednaly současný ekonomický vývoj ve svých zemích a definovaly hlavní segmenty spolupráce pro nejbližší období, kterými jsou: dopravní infrastruktura, zemědělsko-zpracovatelský průmysl, (petro)chemický průmysl a farmacie. Strany potvrdily oboustranný zájem na dalším prohloubení a diverzifikaci vzájemné obchodně ekonomické součinnosti.

„Vzhledem k diverzifikační ekonomiky, dynamickému rozvoji Ázerbájdžánu a jeho průmyslového a vědecko-technického potenciálu jsem přesvědčen, že přichází čas pro daleko hlubší posílení spolupráce i v dalších sektorech ekonomiky,“ uvedl ministr Mládek

Velký potenciál byl konstatován v oblasti exportu kvalitních zemědělských produktů z Ázerbájdžánu do ČR. Dosud se tyto výrobky (ovoce, zelenina, ořechy, alkoholické nápoje) dovážely do ČR pouze v omezeném množství nepřesahujícím 32 mil. CZK. Spolupředseda Babayev navrhl určit na obou stranách zodpovědné osoby pro porovnání statistik vývozu těchto zemědělských produktů a na základě těch informací podpořit rozvoj vzájemného obchodu v tomto sektoru na vládní úrovni (podpora středních a malých podniků).Náměstek Koliba tuto iniciativu přivítal a podpořil vznik funkcí osob zodpovědných za srovnání statistických dat.

S ohledem na investiční potenciál českých firem v Ázerbájdžánu náměstek Babayev vyzval české firmy k zakládání společných podniků v oblasti chemického průmyslu, zpracovatelského průmyslu (zemědělské technologie) a farmacie. Poslední oblast byla zdůrazněna též v Protokolu a česká strana to slíbila posoudit. Dále náměstek Babayev informoval českou stranu o aktuálních investičních pobídkách a výhodách investic do nových průmyslových parků a ekonomických zón (Pirallahijský park, Port of Baku nedaleko Alatu). Náměstek Koliba požádal o zaslání kompletní dokumentace k investičním pobídkám a slíbil tyto informace předat české podnikatelské sféře.

Hospodářské vztahy mezi našimi zeměmi jsou na vysoké úrovni a jsme rovněž strategickými partnery. Máme zájem o diverzifikaci obchodního obratu s Českou republikou a přilákání českých investic do hospodářství Ázerbájdžánu,“ prohlásil ministr hospodářství Ázerbajdžánu Šachin Mustafajev v přůběhu česko-ázerbajdžánského business fora.

V oblasti dopravní infrastruktury byla oceněna role a podíl českých firem na budování dopravních koridorů. Ázerbájdžánskou stranou byla též poptána možnost výměny zkušeností v oblasti zakládání a sanace mostů. Česká strana na poptávku reagovala pozitivně - poprosila o zaslání seznamu mostů a podrobností ke stavbám a slíbila informace zprostředkovat českým firmám.


 

Závěr: 4. zasedání česko-ázerbájdžánské Smíšené komise přineslo nové nápady a nové tendence k zintenzivnění spolupráce. Obě strany vyjádřily zájem o urychlení podpisu meziresortních dohod v oblasti energetiky a školství. Byly definovány nové směry vývoje budoucí spolupráce, které budou podpořeny návštěvami představitelů obou zemí na nejvyšší úrovni. Byl podpořen reálný zájem o zvýšení vzájemného obchodu pomocí sledování statistických dat a pravidelného předávání relevantních informací o poptávkách a nabídkách firem.

 


Text zpracován s využitím materiálů MPO ČR