Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v RF Vladimír Remek se setkal s gubernátorkou Vladimirské oblasti Světlanou Orlovovou. Jednání se také zúčastnili  vicegubernátoři oblasti Alexandr Lobakov a Roman Rusanov.

Předmětem diskuze byly možnosti posílení sociální a hospodářské spolupráce. Mezi perspektivními směry byl například zmíněn rozvoj turistiky, spolupráce v oblasti inovačních technologií, zemědělsko-průmyslového komplexu či v oblasti dopravy a vzdělávání. Během setkání strany rovněž hovořily o posílení vazeb mezi představiteli malého a středního podnikání z obou zemí. Obchodní styky s Českou republikou má aktuálně 68 podniků z Vladimirské oblasti, z nichž 19 jsou exportéry a 49 importéry. Na území Vladimirské oblasti dále působí trojice komerčních organizací, jejichž zřizovateli jsou partneři z České republiky. Česká Hame Foods, jež provozuje závod ve městě Bogoljubovo, je pak největším producentem hotových masných výrobků v regionu.

Zdroj: http://vladtv.ru/economy/83589/

Foto: Tisková služba administrace Vladimirské oblasti