Mezivládní komise schválila vloni na jaře přehled 13 nových projektů s celkovou výší vzájemných investic 500 mil. EUR. České firmy mají v Rusku skvělou reputaci, čeští podnikatelé mají konkurenční výhody na ruském trhu, aktivně je využívají také při realizaci projektů v tamních regionech. 

Řada z nich počítá s různou mírou lokalizace výroby na území Ruska. Češi zakládají výroby v Uljanovské a Voroněžské oblasti, také v Republice Tatarstán a jiných ruských regionech, říká velvyslanec Ruska v České republice Alexandr Zmejevskij v rozhovoru pro zpravodaj Komory SNS Východoevropský byznys (VEB).

 

 VEB: Je v oblasti ekonomické spolupráce vůbec nějaký prostor pro optimismus?

ZMEJEVSKIJ: Rozhodně ano, je. Česko-ruské partnerství má bohatou historii, naše spolupráce je prověřená časem. V minulosti jsme několikrát překonávali obtížná období. Rád bych zdůraznil, že současný stav česko-ruských hospodářských vztahů neodpovídá potenciálu vzájemné spolupráce. Záporné tendence posledních let také způsobuje kontraproduktivní antiruská politika západních sankcí, ke které se bohužel připojila i Praha. Ta protiřečí národním zájmům Ruska, i České republiky. České firmy mají v Rusku skvělou reputaci, vaši podnikatelé mají konkurenční výhody na ruském trhu, aktivně je využívají také při realizaci projektů v našich regionech. Ze své strany všelijak napomáhame prohloubení obchodně-ekonomické spolupráce mezi našimi zeměmi.

Klíčové pro rozvoj vzájemných vzahů bylo IX. zasedání rusko-české Mezivládní komise pro obchodní, ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci, které po tříleté pauze proběhlo v letošním březnu v Praze. Činnost komise je významným instrumentem koordinace a prosazování našich snah. V rámci posledního zasedání byla například schválena aktualizace přehledu ke Společnému prohlášení o partnerství pro modernizaci, které bylo podepsáno v roce 2011. Schválený přehled zahrnuje 13 nových projektů, které předpokládají společné investice ve výši 500 milionů eur. Řada z nich počítá s různou mírou lokalizace výroby na území Ruské federace. Několik projektů je zaměřeno na vytvoření center výroby a servisu vysoce technologických strojů.

Nehledě na snížení obchodní bilance se podle Rosstatu v náš prospěch zvyšuje podíl nesurovinového exportu. Pozorujeme zvýšení dodávek z Ruska do České republiky, co se týče technické produkce i oblasti obrábění kovů.    

Zároveň vidíme pokračující pozitivní tendenci v oblasti investiční spolupráce. Podle České národní banky v roce 2015 činila výše přímých českých investic do ruské ekonomiky 217 mil. dolarů, což představuje mnohem víc než sumární výsledky předchozích pěti let. Nyní se v Rusku vytváří mnoho instrumentů pro podporu zahraničních investorů, zavádějí se nové moderní požadavky v oblasti lokalizace produkce, kterých naši češti partneři umějí využít, protože chápou potenciál ruského trhu. Podtvrzuje to řada konkrétních přídadů. Například letos v říjnu otevřela nový závod na výrobu automobilových zapalovacích svíček v Togliatti česká společnosti BRISK Tábor. V průběhu letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byly podepsány dohody mezi Kovrovským elektromechanickým závodem a Zetor Tractors o produkci traktorů a jejich náhradních dílů v Rusku, také pak se společností ALTA o montáži obráběcích strojů. 

Prohlubují se kontakty v oblasti spolupráce s ruskými regiony. Jen za poslední půlrok Českou republiku navštívila celá řada delegací z Ruska v čele s gubernátory či regionálními ministry. To samé se dá říct také o cestách českých podnikatelů do regionů Ruské federace. České firmy zakládají nové výroby v Uljanovské a Voroněžské oblasti, Republice Tatarstán a jiných ruských regionech.

Máme tedy velký potenciál pro obchodně-ekonomickou spolupráci, která má dobrou tradici, a veškeré předpoklady pro její realizaci.

VEB: Souhlasíte s názorem, že Česko i vzhledem ke své velikosti sotva bude patřit k nejvýznamnějším ekonomickým partnerům Ruska v Evropské unii – i kdyby se vztahy s EU zlepšily?

ZMEJEVSKIJ: S takovým tvrzením nemohu souhlasit. Česká republika je výší obchodní výměny tradičně mezi první desítkou nejvýznamnějších obchodních partnerů Ruska v EU. Nezapomínejme na letité tradice spolupráce v jaderné energetice, dopravním strojírenství, obráběcích strojích a jiných průmyslových sektorech, ve kterých považujeme Česko za našeho letitého, spolehlivého a seriózního partnera. Vyvážený český postoj formuje příznivý vztah k českým firmám ze strany ruských oficiálních představitelů a zástupců podnikatelské sféry také dnes.

Zároveň platí, že za současných ekonomických podmínek jsou ruští podnikatelé nuceni šetřit, proto se s velkou pravděpodobností obrátí spíše k českým výrobcům strojírenské produkce, nežli k partnerům z některých jiných evropských států, kteří nabízejí obdobné zařízení s 20 až 30 procentním navýšením oproti české ceně.

VEB: Budete prosazovat ruskou nabídku na stavbu dalších jaderných bloků v Česku?

ZMEJEVSKIJ: Už ji prosazujeme. Potenciálních zájemců o výstavbu nových bloků českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín, jak je známo, není málo. Budeme aktivně podporovat ruskou nabídku. Jsem si jistý, že nese nezpochybnitelné výhody pro české partnery, v první řadě z hlediska zajištění bezpečnosti jaderných elektráren, také odpovídá celé řadě technologických a ekonomických kritérií. Mimo to má naše spolupráce v jaderné energetice více než 60 letou historii, jaderné elektrárny v Čechách se stavěly dle sovětských technologií. České firmy jsou nyní významnými dodavateli pro projekty státní korporace Rosatom v Rusku i na trzích třetích zemí.